صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> بازاریابی مالی ( 811 )

 تامین مالی کارآفرینانه (811)

اهداف برنامه :

 

بازاریابی مالی چیست؟
انواع استراتژی های بازاریابی مالی در چرخه عمر شرکت
ابزارهای مورد استفاده در استراتژی های بازاریابی مالی

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی