صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> استراتژی های بازاریابی مالی و تأمین مالی ( 812 )

استراتژی های بازاریابی مالی و تامین مالی (812)

اهداف برنامه :

 

- معرفی بعد سوم ابزارهای بازاریابی مالی: ارزش
- توجه به نام تجاری، خدمات و فرآیند برای خلق ارزش سرمایه گذاران بسیار ضروری است.
- معرفی تئوری‌های ساختار سرمایه
- تاثیر ویژگی های شرکت بر سیاست‌های ساختار سرمایه

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی