صفحه نخست >> آموزش >> شرکت های دانش بنیان >> معرفی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تعریف محصول دانش بنیان ( 901 )

کارگاه معرفی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تعریف محصول دانش بنیان  (  901 )

اهداف برنامه  :

 

توسعه شرکت های دانش بنیان

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی