صفحه نخست >> آموزش >> شرکت های دانش بنیان >> معرفی حمایت های پیاده سازی شده از شرکت های دانش بنیان 1 ( 903 )

معرفی حمایت های پیاده سازی شده از شرکت های دانش بنیان ( 903 )

اهداف برنامه:

 

توسعه شرکت های دانش بنیان

 

لینک های مرتبط  :

-                   صوتی تصویری

-                   دانلود فایل آموزشی