صفحه نخست >> آموزش >> کارگاه‏های آموزشی >> اسلایدهای دومین سمینار ملی ثبت بیماری ها

 

اسلایدهای دومین سمینار ملی ثبت بیماری ‏ها و پیامدهای سلامت


ردیف

                            برنامه

ارائه‏دهنده

لینک دانلود

روز اول: 13/02/1395

1

راه ‏اندازی یک برنامه ثبت

آقای دکتر کاظم زنده‏ دل

دانلود

2

اقلام اطلاعاتی و منابع داده‏ ها

خانم دکتر ناهید رمضان قربانی

دانلود

3

جمع‏آوری داده ‏ها و ثبت اطلاعات

آقای دکتر عباس شیخ طاهری

دانلود

4

طبقه ‏بندی  بیماری‏‏ ها و کدگذاری استاندارد بین ‏المللی ICD-10

آقای دکتر عباس شیخ طاهری

دانلود

5

معر فی برنامه های ثبت در حال اجرا:

برنامه ثبت مرگ

برنامه ثبت قلب و عروق

برنامه ثبت ضایعات نخاعی

برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی


خانم سعیده آقامحمدی

خانم دکتر نضال صرافزادگان

آقای دکتر وفا رحیمی‏ موقر

خانم دکتر آذین نحوی ‏جو

 


دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

روز دوم: 14/02/1395

1

نقش سامانه پروند‏ه الکترونیک سلامت (سپاس)

خانم مهندس مریم جعفرپور

دانلود

2

پیوند میان برنامه ‏های ثبت و پرونده الکترونیک سلامت

خانم دکتر زهرا آزادمنجیر

دانلود

3

استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی در پالایش داده ‏های سلامت

آقای دکتر میثم نظریانی

دانلود

4

تولید نرم افزار برای ثبت بیماری­ ها تجربه نرم افزار برنامه ثبت ضایعات نخاعی

خانم دکتر زهرا آزادمنجیر

دانلود

5

پالایش اطلاعات (Data Cleaning )

تجمیع اطلاعات (Data Linkage)

آنالیز آماری داده‏های حاصل از ثبت

آقای علی رافعی

دانلود

6

تهیه گزارش از برنامه ثبت

آقای دکتر عباس شیخ طاهری

دانلود

7

کنترل کیفی اطلاعات

آقای دکتر کاظم زنده ‏دل

دانلود

روز سوم: 15/02/1395

1

اخلاق در برنامه ‏های ثبت و اصول محرمانگی داده‏ ها

آقای دکتر احسان شمسی

---

2

رضایت آگاهانه از بیماران در برنامه ثبت

آقای دکتر کاظم زنده‏ دل

دانلود

3

بانک ‏های زیستی (Biobank) در ثبت بیماری ‏ها

آقای دکتر حسین پوستچی

---

4

ارزشیابی برنامه ‏های ثبت

خانم دکتر شهناز مجرب

دانلود

5

معر فی برنامه های ثبت در حال اجرا:

برنامه ثبت ناهنجاری های مادرزادی

برنامه ثبت نوزادان در خطر NICU

 

 

آقای دکتر سعید دستگیری

خانم دکتر فاطمه السادات نیری

 


دانلود

دانلود