صفحه نخست >> >> صفحه نخست >> تاریخچه

گروه تامین منابع  و اطلاع رسانی پزشکی

اطلاع رسانی دانشی است که به تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مربوط می‌شود. هدف اطلاع‌رسانی به عنوان یک علم ، تهیه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش هائی می شود که وقف گردآوری و انتقال دانش هستند.

هدف اصلی ما فراهم نمودن زمینه لازم جهت دسترسی پایدار همه گروه های هدف شامل اعضای هیات علمی ، کتابداران ، دانشجویان ، پژوهشگران و کارشناسان اطلاع رسانی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به آخرین ، جدیدترین و معتبرترین بانک های اطلاعاتی منایع علمی- پژوهشی ، سامانه های اطلاعاتی و فناوری های نوین کتابداری و مدیریت اطلاعات می باشد.

گروه تامین منابع علوم پزشکی ، فعالیت های خود را درسال های گذشته در قالب اطلاع رسانی پزشکی انجام داده است.

 این فعالیت ها مشتمل بر:

1)      برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

2)      تامین منابع الکترونیک جهت استفاده جامعه محققین حوزه سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

3)      همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

4)      طراحی ، راه اندازی و استقرار سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد استفاده در کتابخانه های علوم پزشکی کشور

5)      ارزشیابی سامانه علم و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی

6)      ارزشیابی کتابخانه های مرکزی علوم پزشکی کشور ( هدف جدید) می باشد.

در حال حاضر تدوین "شاخص های ارزشیابی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور " در دست اقدام می باشد.