صفحه نخست >> >> کارگاه ها >> 1393

کارگاه های برگزار شده در سال 1393

 

ردیف

عنوان کارگاه

از تاریخ

تا تاریخ

محل

مجری

مدعوین

1

دوره آموزش ویژه تربیت مدرسین Up To Date Training The Trainers Course

1393/01/18

1393/01/20

دانشگاه تهران

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2

چهارمین "گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1393/02/09

1393/02/09

هتل اسپیناس تهران

ناشر مجموعه Clinical Key از Elsevier Health

روسای کتابخانه های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

3

دوره بازآموزی "استفاده از بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک ویژه آموزش Clinical Key- Training The Trainers Course"

1393/02/10

1393/02/10

شرکت رز سیستم

شرکت رز سیستم

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

4

دوره آموزشی "تربیت مدرس مجموعه Elsevier  شامل منابع Scopus-Science Direct-Mendeley"

1393/03/19

1393/03/19

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

روسای کتابخانه های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

5

اولین دوره آموزشی "جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی مجموعه iKNiTO"

1393/07/07

1393/07/07

شرکت رز سیستم

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

6

همایش "معرفی ابزارهای جدید تولید و سنجش علم و بررسی جایگاه پژوهشی ایران"

1393/08/05

1393/08/05

هتل سیمرغ تهران

ناشر مجموعه Elsevier

روسای کتابخانه های مرکزی و مسئولین تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور

7

کارگاه آموزشی "ویژه سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور"

1393/08/06

1393/08/06

سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران

ناشر Elsevier با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

سردبیران موضوعی و افراد تصمیم ساز مجلات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

8

کارگاه مقاله نویسی ناشر Elsevier  به زبان انگلیسی و با عنوان The Art of Writing Scientific Papers

1393/08/07

1393/08/07

سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سردبیران و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

9

هفتمین "گردهمایی دوره ای روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور"

1393/10/17

1393/10/18

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور