صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه اول آموزشی مالکیت فکری ( 1001 )

کارگاه اول آموزشی مالکیت فکری  ( 1001 )

اهداف برنامه  :

 

آشنایی با فلسفه مالکیت فکری
بیان اهمیت حقوق مالکیت فکری در اقتصاد دانش بنیان
  بررسی تاریخچه شکل گیری نظام مالکیت فکری
آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی