صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه دوم آموزشی مالکیت فکری ( 1002 )

کارگاه دوم آموزشی مالکیت فکری  ( 1002 )
اهداف برنامه:

 

آشنایی با انواع مصادیق مالکیت فکری در حوزه علوم پزشکی
درک وجه تمایز بین مصادیقی چون پتنت، طرح صنعتی، مدل مصرفی و کپی رایت
معرفی قوانین و مقررات ملی و بین المللی در ثبت داراییهایی فکری
مثالهای موردی از مصادیق مالکیت فکری در علوم پزشکی

 

لینک های مرتبط :


 صوتی تصویری

 دانلود فایل آموزشی