صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه سوم آموزشی مالکیت فکری ( 1003 )

 کارگاه سوم آموزشی مالکیت فکری  ( 1003 )

اهداف برنامه:

 

آشنایی با شرایط چهارگانه ثبت اختراع در ایران و جهان
آشنایی با استثنائات ثبت اختراع در حوزه پزشکی
آشنایی با چالشهای ثبت اختراع در حوزه ثبت دارو، ثبت منابع بیولوژی و تشخیص بیماریها
بیان تقدم در ثبت اختراع یا چاپ مقاله

 

لینک های مرتبط  :

-                   صوتی تصویری

-                   دانلود فایل آموزشی