صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه چهارم آموزشی مالکیت فکری ( 1004 )

کارگاه چهارم آموزشی مالکیت فکری  ( 1004 )

اهداف برنامه :

 


آشنایی با روند ثبت اختراع در ایران
آشنایی با روند ثبت اختراع در سایر کشورها
آشنایی با مدارک و مستندات لازم برای ثبت اختراع و هزینه های لازمه
آشنایی با نهادهای حامی ثبت اختراع خارجی در ایران

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی