صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه پنجم آموزشی مالکیت فکری ( 1005 )

کارگاه پنجم آموزشی مالکیت فکری  ( 1005 )

اهداف برنامه :

 

آشنایی با اصول نگارش متن اختراع
آشنایی با تکنیکهای نگارش ادعانامه در حوزه علوم پزشکی
آشنایی با آیین نامه های نگارش متن و ادعانامه
آشنایی با ماهیت انواع پتنت ها

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی