صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه ششم آموزشی مالکیت فکری ( 1006 )

کارگاه ششم آموزشی مالکیت فکری (1006 )

اهداف برنامه :

 

آشنایی با اصول جستجوی پتنت
آشنایی با سیستم طبقه بندی بین المللی اختراعات
آشنایی با طبقه بندی اختراعات در حوزه علوم پزشکی
آشنایی با بانک های اطلاعات معتبر برای جستجوی پتنت

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی