صفحه نخست >> آموزش >> مالکیت فکری >> کارگاه هفتم آموزشی مالکیت فکری ( 1007 )

کارگاه هفتم آموزشی مالکیت فکری (1007 )

اهداف برنامه :

 

آشنایی با تحلیل پتنت
آشنایی با کاربرد تحلیل پتنت در سطوح راهبردی، رقابتی و فنی
آشنایی با اصول تجاری سازی اختراعات
معرفی جایگاه حقوق مالکیت فکری در تجاری سازی اختراعات
آشنایی با نحوه تاسیس شرکت دانش بنیان

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی