صفحه نخست >> کارگاههای توانمندسازی >> گزارش ها >> خلاصه فعالیتهای کارگاه

عنوان برنامه: توانمند سازی محققین و مدیران بخش پژوهش

واحد مجری: دفتر توسعه وهماهنگی تحقیقات و فناوری اداره خدمات پژوهش

مقدمه: با توجه به سیاست‌های راهبردی معاونت در راستای  توسعه تحقیقات و فناوری علوم پزشکی مبنی بر توانمندسازی محققین ومدیران بخش پژوهش علوم پزشکی کشور از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز عمومی نمودن پژوهش از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی روش تحقیق برای مدیران بخش پژوهش، بهداشت و درمان جهت شناخت موانعی که مشارکت مدیران را درتحقیق محدود می‌نماید و همچنین  پیرو درخواست دانشگاه‌های تیپ سه مبنی بر نیاز به برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی، واحد کارگاه‌ها طی بررسی نتایج ارزشیابی سالهای گذشته، نقاط ضعف دانشگاه‌ها در دو محور تولید علم، حاکمیت و رهبری را استخراج کرده و بنا به نیاز دانشگاهها دوره های مورد نیاز را  پیشنهاد می نماید.

هدف کلی: توانمندسازی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و مدیران و کارکنان بخش پژوهش علوم ‌پزشکی کشور از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی

  اهداف اختصاصی:

برگزاری کارگاههای «learning by doing» با هدف ارایه یک دوره آموزشی جهت انتقال دانش و مهارت لازم مقاله نویسی به اعضای هیات علمی دانشگاهها و در راستای توسعه مهارت‌های تدوین طرح‌های تحقیقاتی منجر به انتشار نتایج تحقیق، که بعد از گذراندن دوره موارد زیر انجام گیرد:

الف- طی یک فرصت دو ماهه  نسبت به تدوین یک مقاله منتج از نتایج طرح تحقیقاتی انجام شده اقدام و در دوره تکمیلی ارایه تا نقاط ضعف آن توسط مدرس دوره برطرف شود، و در دوره sit & submit نسبت به اخذ پذیرش از یک مجله معتبر داخلی یا خارجی اقدام گردد.

 ب: شرکت کنندگان پس از دوره مذکور نسبت به انتقال مفاهیم یاد گرفته شده به دیگر افراد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

کارگاه‌های مقاله‌نویسی،Search (در سه سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته) و استفاده از نرم‌افزار Reference Manager با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی با اصول نگارش مقالات .

برگزاری کارگاههای آشنایی با مالکیت فکری، ثبت اختراعات و جستجوی بین المللی اختراعات با هدف بررسی شرایط و مراحل ثبت اختراعات داخلی و خارجی و آموزش نحوه جستجو و تدوین اختراعات در پایگاههای مختلف اینترنتی

برگزاری کارگاههای در زمینه « استانداردسازی و اصلاح فرایند و سیاستهای داوری علمی در حوزه تحقیقات و فناوری سلامت » با هدف ارایه یک دوره آموزشی جهت انتقال دانش و مهارت لازم جهت داوری انواع مقالات تحقیقاتی به شرح ذیل به اعضای هیات علمی دانشگاهها و اعضای هیات تحریریه مجلات در راستای توسعه مهارت‌های داوری، که بعد از گذراندن دوره شرکت کنندگان نسبت به انتقال مفاهیم یاد گرفته شده به دیگر افراد تحت پوشش خود اقدام نمایند.

داوری مقالات علمی

داوری مقالات مروری

داوری مقالات کیفی

داوری مقالات کارآزمایی بالینی

داوری مقالات روان سنجی پرسشنامه

برگزاری کارگاه‌های استفاده از نرم‌افزار END NOTE با هدف توانمندسازی اعضای هیأت علمی با اصول نگارش مقالات در محل دانشگاههای علوم پزشکی .

برگزاری کارگاه بررسی اجمالی رویکرد های مدیریت علم، تحقیق و فناوری در حوزه اتحادیه اروپا با هدف نگاهی به دیدگاه مدیریت علوم در اروپا و برنامه افق 2020 و آشنایی با روندهای جاری ارزشیابی علوم و فناوری و مدیریت علم

برگزاری کارگاه آینده پژوهی با هدف آینده نگاری علم و فناوری و آینده پژوهی در فناوریهای نوین

برگزاری کارگاههای انتقال دانش (KTE) به منظور آشنایی با مبانی و موانع انتقال دانش در سطوح فردی و سازمانی و پیشنهاد برای ارتقای وضعیت انتقال دانش انجام شد.

برگزاری کارگاه علم‌سنجی به منظور آشنایی با شاخصh-index: مفهوم، کاربرد و بازیابی آن صورت گرفت.

برگزاری کارگاه تعیین اولویتهای تحقیقاتی به منظور تعیین اولویتهای تحقیقاتی منطقه ای همراه با نیاز سنجی و نظر سنجی از کلیه ذینفعان صورت گرفت.

برگزاری کارگاه برنامه ریزی استراتژیک به منظور برنامه‌ریزی در سازمان مربوطه و تهیه پیش‌نویس برنامه استراتژیک دانشگاهها انجام یافت.

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی و پزشکی مبتنی بر شواهد به منظور توانمندسازی مدیریت اجرایی پروژه‌های تحقیقات بالینی در زمینه آشنایی با انواع مطالعات و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد انجام یافت.

برگزاری کارگاه تدوین و ارزیابی پروپوزالهای پژوهشی برای کارشناسان پژوهش با هدف آشنایی کارشناسان بخش تحقیق با پروپوزالهای تحقیقاتی و چگونگی ایده پردازی و ارائه آن

برگزاری کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزیابی کمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور آشنایی رابطین ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با اصول جدید ارزشیابی

برگزاری کارگاه آشنایی با شاخصهای ارزشیابی کیفی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور آشنایی رابطین ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با اصول ارزشیابی کیفی

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز آشنایی کلی با چگونگی انجام مرور سیستماتیک و کار عملی با نرم افزار متاآنالیز و کسب مهارت جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

 

اقدامات آتی: برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره های مورد نیاز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

دستاوردهای مورد انتظار برنامه: توسعه مهارتهای مورد نیاز یک پژوهشگر در کلیه سطوح علمی از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها ، مدیران پژوهش، کارکنان و کارشناسان بخش پژوهش و محققین علوم پزشکی کشور

 

از سال 1392 واحد توانمند سازی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر آن شد تا کارگاههای مورد نیاز دانشگاهها را بصورت متمرکز و در تهران برگزار نماید. بدین منظور پس از انجام نیاز سنجی از دانشگاهها و نیز بر اساس بررسی نتایج ارزشیابی سالانه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، و استخراج نقاط ضعف دانشگاه‌ها در دو محور تولید علم، و حاکمیت و رهبری ، کارگاههای مورد نیاز دانشگاهها بخصوص دانشگاههای تیپ سه و دو در محل مرکز تحقیقات علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار گردید. در همین راستا کمک مالی جهت برگزاری کارگاه به دانشگاههای تیپ دو و سه نیز انجام شد.

 اقدامات انجام شده در خصوص توانمند سازی محققین و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سال 1392 به بعد

سال

تعداد کارگاهای برگزار شده توسط معاونت

تعداد دانشگاههای بهره مند جهت توانمند سازی

1392

9 کارگاه

56 دانشگاه

1393

9 کارگاه

24 دانشگاه

1394

9 کارگاه

16 دانشگاه

1395(پیش بینی)

16 کارگاه

20 دانشگاه