صفحه نخست >> >> گزارش ها >> گزارشات علم سنجی و انتشارات

گزارشات علم سنجی و انتشارات


گزارش رتبه بندی و فعالیت در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) بر اساس کتب منتشر شده تا پایان سال 96

نتایج رتبه بندی دانشکده های توانبخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

- نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های داروسازی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

- نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های بهداشت کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

- نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های پزشکی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

- نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی کشور براساس شاخص H-Index در بانک اطلاعاتی Scopus سال 2017

-نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش چهارم نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه استناد «گوگل اسکالر» در جولای ۲۰۱۷

- رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه  January سال  2017میلادی نظام رتبه‌بندی  ESI -‌ Essential Science Indicators

- نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس شاخصH-Index  در هفته دوم April سال 2016 میلادی

-  فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه May سال 2016 میلادی

-  اعلام نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص h-Index در هفته دوم April سال 2016 میلادی

-  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه July سال2016 میلادی نظام رتبه‌بندی Webometrics

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی

رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه September سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

-  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه September سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

-  نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی

-  نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه January سال 2015 میلادی

-  فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators در ماه May سال 2014 میلادی

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای جولای 2014 اعلام گردید

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای ژانویه 2014 اعلام گردید

-  نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس- ژانویه 2014