صفحه نخست >> >> کارگاه ها >> 1397

کارگاه های برگزار شده حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در سال 1397

 

ردیف

عنوان کارگاه

از تاریخ

تا تاریخ

محل

مجری

مدعوین

1

اولین همایش  مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1397/02/4

1397/02/4

مرکز همایش های رازی

ستاد مرکزی

مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

2

اولین دوره آموزشی تربیت مدرسTraining The Trainers)  ( شیوه استفاده از مجموعه منابع بالینی Clinical Key برای همکاران آموزشگر

1397/04/25

1397/04/25

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ستاد مرکزی

نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

3

  پانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

1397/06/14

1397/06/15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ستاد مرکزی

روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

4

دومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت مقارن با روز کتاب و کتابخوانی، کتابدار

1397/08/24

1397/08/24

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ستاد مرکزی

کتابداران منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور، روسای کتابخانه های مرکزی منتخب، کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی تهران-شهید بهشتی-ایران- بهزیستی و توانبخشی، اساتید پیشکسوت کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، اعضای بورد تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی