صفحه نخست >> >> >> تماس با کمیته

 

نشانی پستی: تهران،شهرک قدس (غرب) - بین فلامک و زرافشان - ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری ، بلوک A ، طبقه 13        

آدرس پست الکترونیکی:   Ncrs@hbi.ir