صفحه نخست >> >> دستورالعمل ها >> شرایط لازم مقالات مورد نیاز دفاع از پایان نامه


طبق بخشنامه ابلاغی سال 1394به کلیه سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی چنانچه یکی از سه مقاله منتج از پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در نمایه ESC(Emerging Sources Citation Indexing) ایندکس شده باشد، برای دفاع از پایان نامه قابل قبول است.