صفحه نخست >> >> >> ارتباط با مرکز

تماس با ما

رییس کمیته ارزیابی نظارت و ارتقاء دکتری پژوهشی: دکتر مسعود سلیمانی دودران 
 تلفن:   

کارشناس مسئول: مهرنوش کمالیان

 تلفن:  81454307 

پست الکترونیک:   mkamalian@hbi.ir