صفحه نخست >> >> مراکز تحقیقاتی >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه

تاریخچه تعاریف و ضوابط تاسیس مراکز تحقیقاتی درسال 1369 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و تایید گردید بر اساس این ضوابط معاونت پژوهشی وزارت متبوع جهت بررسی تقاضاهای تاسیس مراکز تحقیقاتی دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی را تدوین که توسط شورای نظارت و ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورد تایید قرار گرفت و از سال 1373 تاکنون بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل موارد درخواستی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

 

عنوان برنامه: تاسیس مراکز و واحد های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور   ( مجوز اصولی و قطعی )

واحد مجری: مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات  معاونت تحقیقات و فناوری

هدف کلی: گسترش ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پژوهش در کشور

اهدف اختصاصی:

‌ - توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر‌خلاق

‌ - تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور.

‌ - ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در‌جامعه.

‌ - حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی.

- بررسی میزان بهره مندی مراکز تحقیقات تابعه از حضور اعضا هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت

- بررسی میزان فعالیت مراکز تحقیقاتی متقاضی تصویب قطعی در نگارش و انتشارات مقالات مرتبط با حیط پژوهشی مرکز و ذکر وابستگی به آن

- بررسی میزان فعالیت مراکز تحقیقاتی متقاضی تصویب قطعی در انجام طرح های پژوهشی مرتبط با حیطه پژوهشی مرکز

-  بررسی میزان فعالیت مراکز تحقیقاتی متقاضی تصویب قطعی در ارتباط به صنعت

-  بررسی میزان فعالیت مراکز تحقیقاتی متقاضی تصویب قطعی در زمینه برگزاری کارگاه ، همایش و سمینارهای بین المللی ، و نیز انتشار کتب و گایدلاین ها

- بررسی میزان دستیابی مراکز تحقیقات متقاضی تصویب قطعی به اهداف برنامه استراتژیک مرکز

- بررسی میزان تجهیزات و تسهیلات فیزیکی موجود در مراکز تحقیقاتی متقاضی تصویب قطعی جهت انجام پژوهش های علوم پزشکی

- بررسی میزان فعالیت مراکز تحقیقات متقاضی تصویب قطعی در زمینه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و جذب اعتبارات پژوهشی دولتی و غیر دولتی