صفحه نخست >> >> کارگاههای توانمندسازی >> تاریخچه و اهداف


تاریخچه

  واحد کارگاه‌های توانمندسازی ازسال 1367 درمعاونت تحقیقات وفناوری شروع به فعالیت نمود. تحلیل روند تعداد کارگاه‌ها نشان می‌دهد که این تعداد در23 سال اخیر از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است که فهرست آن در این پیوند قابل دسترسی است.
 

  اهداف

  اهداف کلی:

  - توانمندسازی محققین و مدیران بخش پژوهش علوم پزشکی کشور از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی روش تحقیق.

  - عمومی نمودن پژوهش از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی روش تحقیق برای مدیران بخش پژوهش، بهداشت و درمان جهت شناخت و حذف موانعی که مشارکت مدیران را درتحقیق محدود می‌نماید.

  اهداف اختصاصی:

  - آشنایی با روش‌های تحقیق

  - ارتقای تولید علم

  - آشنایی با اخلاق در پژوهش

  - مدیریت منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود

  - کسب مهارت تحلیل کاربردی

  - تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان مربوطه

  - تحقیق و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

  - آشنایی با مبانی و موانع انتقال دانش در سطوح فردی و سازمانی و پیشنهاد برای ارتقای وضعیت انتقال دانش

  - استفاده ازآمار و نرم‌افزارهای کامپیوتری ودرنتیجه بهبود فعالیت‌ها در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور.
 

 

  افرادی که از ابتدا در برنامه‌ریزی وگسترش فرهنگ توانمندسازی محققین نقش به سزایی ایفا نمودند و جا دارد از نامبردگان تشکر وقدردانی نمود، عبارتند: خانم صدیقه شمس – آقایان دکتر ملک افضلی – دکتر صادقی – دکتر ستوده‌مرام – دکتر شجاع - دکتر خیراندیش - دکتر دژکام - دکتر طبیبی - دکتر عزیزی - دکتر کیمیاگر - دکتر زعیم - آقای کمالی - آقای دکتر اولیاء - آقای دکتر رفیع نژاد - خانم دکتر برادران افتخاری - آقای دکتر کبیری - خانم بامداد - خانم چینه کش 


کارگاه توانمندسازی برگزار شده در طی 18 سال گذشته