صفحه نخست >> >> شناسایی نیروهای نخبه >> تاریخچه و اهداف

تاریخچه و اهداف شناسایی نیروهای نخبه مکتشف، مخترع و مبدع و معرفی به سازمان ها و بنیادهای مربوطه


تاریخچه

  شناسایی پژوهشگران نخبه و نیروهای مبدع، مخترع و مکتشف به منظور حمایت لازم از آنان یکی از سیاستهای مهم نظام می باشد. در این راستا آیین نامه ها و مقرراتی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین گردیده و یا این وزارتخانه اجرای آنها را عهده دار شده که بر اساس آنها این نیروهای محقق ، مبدع ، مخترع و مکتشف بتوانند مورد حمایت واقع شده از امتیازات و یا تسهیلاتی استفاده کنند. این آیین نامه ها مستقیما توسط معاونت تحقیقات و فناوری تدوین نشده است. اما از آنجا که در صورتی استفاده از تسهیلات مندرج در آئین نامه ها امکانپذیر خواهد بود که ابداع و اختراع متقاضیان دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری باشد، در سال 1385 کمیته ابداعات و اختراعات جهت بررسی پرونده های مربوطه تشکیل شد که مجموعه ای از صاحبنظران در زمینه های مختلف علوم پزشکی عضو این کمیته می باشند. شاخصها و دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به ابداعات و اختراعات در همان سال تدوین و در سال 1386 بازنگری شد و در حال حاضر جلسات کمیته برگزار و پرونده ها بررسی می شود.  اهداف

  تقویت بنیه علمی کشور از طریق شناسایی نیروهای نخبه و زبده مکتشف، مخترع و مبدع و معرفی به سازمان‌ها و بنیادهای ذیربط به منظور اعمال حمایت‌های لازم از آنان