صفحه نخست >> >> >> درباره ما

درباره ما


علم سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد.

هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت‌های فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی علوم پزشکی ایران در هر گرایش علمی و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد. علم سنجی می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مسئولان و برنامه‌ریزان باشد تا مدیریت منابع مالی و انسانی با بالاترین کارآیی انجام پذیرد. علم‌سنجی علاوه بر سنجش تحقیقات و تولیدات علمی، اقدام به ارزیابی و تعیین معیارهای مدیریتی مانند بودجه، جایگاه و بازده دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌نماید.

 اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.

گروه علم سنجی و انتشارات وزارت بهداشت با توجه به اهمیت شاخص های علم سنجی در تبیین روند تولید علم کشور، بازدهی پژوهش‌های علوم پزشکی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه پژوهش شکل گرفت. این گروه بر آن است تا با سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و طراحی برنامه های لازم در راستای اعتلای جایگاه علمی کشور در سطوح بین المللی گام بردارد.


شرح وظایف

·         سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·         شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر کشور در حوزه علوم پزشکی

·         رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها

·         مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی و انتشارات علمی

·         هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی و انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·         تدوین شاخص های ارزشیابی و رتبه بندی ادارات علم سنجی و انتشارات و ارزشیابی سالیانه آنها

·         مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی پژوهشگران ستادی وزارت بهداشت

·         هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

·         انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی کشور