صفحه نخست >> >> کمیته وبومتریکس >> گزارش ها

از آنجائیکه  وب سایت های دانشگاههای علوم پزشکی کشور نقش بسیار موثری در بهبود شایستگی های آکادمیک،  علمی و آموزشی کشور دارند.

از طرفی دانشگاه های ایران در رتبه بندی وبومتریک وضعیت چندان مطلوبی ندارند. به جز دانشگاه تهران ، سایر دانشگاه های کشور رتبه بالاتر از 1000 دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 53 جزو 45 کشور اول این رتبه بندی لحاظ نگردیده است .

 بدیهی است برای افزایش رتبه در وبومتریکس باید شاخص های چهار گانه را مورد توجه قرار داد . تنها راهکار کوتاه مدت به منظور قرار گرفتن در رتبه بندی وبومتریک ، توجه به شاخص ها فنی است.

با مطرح شدن آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاه ها در جلسه شورای معاونین مورخ 19/7/1390 ، پیگیری این مهم در دستور کار معاونت تحقیقات و فنآوری قرار گرفت. طی مکاتبات انجام شده با حضرتعالی ، مسئولیت این مهم به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی واگذار گردید.

این مرکز در فاز اول اقدام به ایجاد کمیته ارتقاء رتبه دانشگاهها در وبومتریکس نمود. برای این منظور در مرحله اول طی نامه شماره 2154/د/700 مورخ 3/7/1390 به روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، رتبه دانشگاهها را اعلام نمود تا حساسیت و اهمیت موضوع آشکار گردد و پیرو آن به منظور تشکیل کمیته مشترک، خواستار معرفی نمایندگان تام الاختیار وبومتریکس در آن دانشگاه شد. همچنین طی نامه شماره 2440/د/704  مورخ 24/7/1390 زمان همایش هم اندیشی در خصوص ارتقاء رتبه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعلام گردید و از نمایندگان تام الاختیار دعوت جهت شرکت در همایش به عمل آمد.

در مرحله دوم همراستا با این فعالیت ها ، مطالب آموزشی در خصوص راهکارهای افزایش قابلیت دسترسی ، بهینه سازی ساختار سایت برای موتورهای جستجو از جمله Google تهیه و تنظیم گردید.

در مرحله سوم متخصصان داخلی در حوزه وب ومتریکس شناسایی گردیدند تا با شرکت در همایش هم اندیشی، تجارب و راهکارهای اجرایی و موثر را ارائه دهند.

در مرحله چهارم ، برنامه همایش " ارتقاء رتبه دانشگاهها در وبومتریکس" مورخ 22/8/1390 تنظیم گردید . در این همایش ضمن بیان رتبه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در وبومتریکس ، آموزش های لازم اولیه در خصوص بهینه سازی وب سایت دانشگاهها ارائه خواهد گردید. سپس دیدگاه‌ها ، نظرات و تجارب عملی نمایندگان وبومتریکس دانشگاهها مطرح می گردد. در پایان جمع بندی از کلیه اقداماتی که هر دانشگاه باید انجام دهد ، ارائه می گردد و نمایندگان تام الاختیار موظف به انجام کلیه اقدامات خواهند شد.

در مرحله پنجم، اقدام به ایجاد وب سایت وبومتریکس در دامنه HBI  نمود.

همچنین  به منظور ضمانت اجرایی ، با توجه به میزان ارتقاء رتبه، بودجه ایی به دانشگاههای اختصاص خواهد یافت.