صفحه نخست >> >> نظام های رتبه بندی جهانی >> نظام رتبه‌بندی QS (موسسه کاکارلی سیموندز)

http://www.topuniversities.com
موسسه کاکارلی سیموندز (Quacquarelli Symonds) قبلا با همکاری نشریه آموزش عالی تایمز لندن، اقدام به رتبه‌بندی سالانه دانشگاه‌های جهان و انتشار لیستی از 200 دانشگاه برتر دنیا را با عنوان (THES - QS World University) می‌نمود که از سال 2010 این دو نظام رتبه‌بندی از هم جدا شده و در سال 2011 به تفکیک به ارایه نتایج رتبه‌بندی خود براساس معیارهای مشخص شده خود پرداختند. این رتبه‌بندی تاکنون در 8 سال متوالی منتشر شده و به عنوان یکی از گسترده ترین منابع جهت مقایسه اطلاعات دانشگاه‌های معتبر دنیا مطرح شده است .این نظام رتبه‌بندی در سال 2011 ، 712 دانشگاه برجسته را مورد توجه قرار داده است.
شیوه رتبه‌بندی این نظام مبتنی بر نیازهای منطقه و با توجه به نظرسنجی گسترده‌ از مسئولین  موسسات و دانشگاه‌های دنیا اقتباس شده است. شاخص‌هایی که دراین نظام لحاظ شده‌اند، در راستای تعیین عوامل نشان دهنده توان‌مندی موسسات و دانشگاه‌ها می‌باشد . بطور مثال شاخص تعداد دانشجویان دکترای تخصصی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها اعلام گردید و برای اولین بار در ارزیابی QS مورد توجه قرار گرفت. همچنین مفاهیم دیگری مانند رضایت دانشجویان، کیفیت، تعداد و میزان ارتباطات با دیگر دانشگاه‌های دنیا در این نظام رتبه بندی مدتوجه قرار گرفتند.
 
رتبه بندی QS با استفاده از شش معیار که به عنوان مهمترین معیارهای ارزیابی کیفی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود، انجام می‌گیرد. به هر یک از این معیارها، وزن مناسبی اختصاص داده شده است. این شاخص‌ها عبارتند از:

1.       اعتبار دانشگاه (با وزن 40٪)

2.       اعتبار افراد شاغل (با وزن 10٪)

3.       نسبت اعضای هیات علمی به  دانشجو (با وزن 20٪)

4.       میزان استناد هر عضو هیات علمی (با وزن 20٪)

5.       تعداد عضو هیئت علمی بین‌المللی (با وزن 5٪)

6.       تعداد دانشجویان بین‌المللی (با وزن 5٪)


در این نظام رتبه‌بندی میزان استناد به مقالات اعضای هیات علمی با استفاده از پایگاه داده Scopus که استناد به مقالات را در سطح جهانی اندازه می‌گیرد، استخراج می‌شود. این پایگاه بدلیل اینکه طیف وسیعی از مجلات را پوشش می‌دهد، انتخاب شده است. به منظور انجام رتبه‌بندی عادلانه برای دانشگاه‌های کوچکتر، استناد به ازای هر عضو هیات علمی به جای استناد کل مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. دو معیار آخر با استفاده از آمار و ارقامی اندازه‌گیری می‌شود که توسط خود دانشگاه‌ها به موسسه  ارائه  شده است. نسبت هیات علمی به دانشجو اهمیت زیادی دارد چرا که این میزان مدت زمانی را که عضو هیات علمی به هر دانشجو اختصاص می‌دهد را نشان می‌دهد. این تاوان دانشگاه‌هایی است که عرصه را بر دانشجویانی که نمی‌توانند هزینه بدهند تنگ می‌کنند و همچنین تقدیری است برای دانشگاه‌هایی که به دانشجو توجه ویژه‌ای که سزاوار اوست ارایه می‌کنند .
 
نسبت اعضای هیات علمی بین المللی، تعداد درخواست‌های بین‌المللی یک دانشگاه نسبت به اعضای هیات علمی آن دانشگاه، و تمایل دانشگاه برای جذب هیئت علمی از سراسر جهان را نشان می‌دهد.  در نهایت، نسبت دانشجویان بین المللی نیز بیانگر توانمندی آن دانشگاه در عرصه بین المللی است. این معیار بیانگر فرصتی برای دانشجویان و نشان‌دهنده تعهدات دانشگاه برای بازکردن درها برای جذب دانشجویان خارج از کشور با توجه به جهانی شدن آموزش است.

 

وزن

شاخص 

40%

نظر سنجی از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها

10%

نظر سنجی از کارکنان و کارفرمایان

20%

نسبت دانشجویان به اعضای هیات علمی

20%

استنادها

5%

تعداد اعضای هیات علمی بین المللی

5%

تعداد دانشجویان بین المللی