صفحه نخست >> >> نظام های رتبه بندی جهانی >> نظام رتبه‌بندی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی SCImago

http://www.scimagoir.com
نظام رتبه‌بندی SCImago توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی Scopus آن‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. این رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش محور در جهان است. سومین  نسخه این رتبه‌بندی که در سال 2011 میلادی منتشر شده است شامل 3042 موسسه از سراسر جهان است که  به پنج بخش سازمانی و براساس مناطق جهانی گروه بندی و طبقه بندی شده است. اخیرا این نظام رتبه‌بندی دو شاخص جدید عملکردی (نمایه تخصصی و میزان تعالی) را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها افزوده است.
 

خصوصیات بارز این رتبه‌بندی عبارتند از:
• 
تاکید بر فراگیری در سراسر جهان: در این نظام از دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های پژوهش محور در اندازه‌های مختلف و با  ماموریت‌های مختلف متعلق به پنج قاره جهان استقبال می‌شود.
• 
مشتری مداری: این برنامه به کاربران اجازه می‌دهد تا رتبه‌بندی خود را بر اساس فیلتر کردن و ترکیب موارد تهیه شده طراحی کنند. همچنین با اندازه‌گیری یا مقایسه موسسات بر اساس نیاز، فرآیندهای ارزیابی کاربران، امکان تصمیم‌گیری در ابعاد مختلف پژوهشی را فراهم می‌سازد.
• 
جامعیت اطلاعات: در این نظام با استفاده از بزرگترین بانک اطلاعات علمی یعنی بانک Scopus، به نتایج قابل اعتماد، دقیق و جامعی دسترسی خواهیم داشت.
شاخص‌ها
گزارش جهانی 2011  این موسسه نشان می‌دهد، به منظور بررسی عملکرد موسسات تحقیقاتی از 4 شاخص استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها بر اساس خروجی‌های علمی موسسات و استنادهایی دریافتی  است. درک چگونگی محاسبه و اندازه‌گیری، بینش بیشتری در زمینه این نظلم رتبه‌بندی را ارائه خواهد کرد.


1_ میزان برونداد علمی
برونداد علمی به صورت تعداد مقالات علمی که در مجلات دانشگاهی معتبر منتشر می‌شود، توانایی موسسه یا دانشگاه را در تولید دانش نشان می‌دهد. عواملی مانند اندازه موسسه و پروفایل محققان و سایر عوامل دیگر، ارزش برونداد علمی ایشان را تحث تاثیر قرار می‌دهد.


2-  میزان همکاری‌های بین المللی
این شاخص توان‌مندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را برای برقراری ارتباطات بین‌المللی از طریق نسبت دستاوردهای پژوهشی که با همکاری موسسات خارجی تولید شده است را نشان می‌دهد. امتیازها بر اساس تحلیلی خروجی‌های پژوهشی موسساتی که وابستگی آنها شامل آدرس بیش از یک کشور است محاسبه می‌شود.
3_ میزان تعدیل شده اثر
این شاخص، تاثیر علمی موسسه یا دانشگاه را بر جوامع علمی نشان می‌دهد. به منظور محاسبه عادلانه این تاثیر، اثر اندازه موسسات و تعداد پژوهشگران آن بر برونداد پژوهشی حذف و تعدیل می‌شود. معیار تاثیر نرمال شده اثر یک موسسه، مقایسه بین میانگین تاثیر علمی یک موسسه و میانگین تاثیر جهانی انتشارات موسسه در همان زمان را ممکن می‌سازد.


4_ میزان انتشارات کیفی دانشگاه 
سهمی از انتشارات یک موسسه که در مجلات آکادمیک معتبر دنیا منتشر می‌شود، در این شاخص مورد محاسبه و توجه قرار می‌گیرد. مجلات در نظر گرفته شده برای این شاخص، مجلاتی  هستند که در اولین چارک طبقه بندی شده توسط  SCImagoقرار می‌گیرند.