صفحه نخست >> >> >> تماس با ما

آدرس پستی: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، بلوک A، طبقه سیزدهم، معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، 

پست الکترونیک: webometrics@hbi.ir

تلفن:  81455238

         81454311

         81454310