صفحه نخست >> >> >> صورتجلسه نهم

صورتجلسه نهم

 بسمه تعالی

صورتجلسه کمیته راهبردی علم سنجی

شماره جلسه: 9

تاریخ جلسه:27/6/1389

مکان جلسه: ساختمان معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، دفتر معاونت

ساعت شروع: 10

ساعت خاتمه: 30/11

 

حاضرین در جلسه:آقایان دکتر رفیع ن‍ژاد، دکتر اکبری ساری، دکتر افتخاری، دکتر پیمان کبیری، کتر محسن رضا حیدری، ایثار نصیری.

دبیرجلسه:جناب آقای دکتر رفیع نژاد  

ردیف

دستورکارجلسه:

1

بحث و بررسی آئین نامه یکسان سازی آدرس‌دهی در مقالات دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته

ردیف

مباحث و موضوعات جلسه

2

جناب آقای دکتر کبیری:
بنده در اینجا ابتدا طرح مسئله می‌کنم، چند نمونه را ذکر کرده و سپس به راهکارهای ممکن می‌پردازم. یک مقاله‌ای اخیرا درمجله علم‌سنجی به چاپ رسید که ما در‌ آن وضعیت تنوع آدرس‌دهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ 1 را بررسی کردیم. هر مقاله دارای یک شخصیت حقیقی (نویسنده) و یک شخصیت حقوقی (دانشگاه) است که در ذکر مشخصات هر کدام از آنها می‌توانند اشتباه صورت گیرد. در این مقاله نشان داده شده که دانشگاه علوم پزشکی تهران با 88 نوع آدرس‌دهی دارای بیشترین تنوع آدرس‌دهی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ 1 است و بعید می‌دانم که در هیچ جای دیگر دنیا این میزان بالای تنوع در آدرس‌دهی وجود داشته باشد.
 ما مجلات دانشگاه تهران را در Scopusدر سال‌های 2008 و 2009 استخراج کردیم که حدود 4000 مقاله بود و آدرس‌دهی آنها را به صورت دستی مطالعه کردیم و مشاهده شد که از آن میان 808 مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با اشتباه به نام دانشگاه تهران به ثبت رسیده است. این تعداد معادل 26 درصد از کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این اشتباه بیشتر به دلیل تصمیم‌گیری غلطی بود که در مورد ادغام آدرس‌دهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده بود و موجب شد که دانشگاه علوم پزشکی تهران حافظه سازمانی خود را در ISIاز دست بدهد. اگر این 808 مقاله در ارزشیابی سالانه لحاظ می‌شود امتیاز آن معادل 20 درصد از امتیاز کسب شده دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها از بخش مقالات می‌بود. از سویی در رتبه‌بندی‌های بین المللی استراتژی بازیابی اطلاعات به گونه‌ای است که تنها از شایع‌ترین آدرس‌دهی هر دانشگاه استفاده می‌کنند و تنوع در آدرس‌دهی موجب کاهش رتبه دانشگاه‌ها در این نظام‌های رتبه بندی خواهد شد. البته برخی از تنوع‌ها هم به دلیل خطاهای موجود در ورود اطلاعاتScopusاست.
در فرمت‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها به معاونت تحقیقات و فنآوری در برخی از موارد جای قرار گیری ویلگول‌ها باید اصلاح شود و اگر آقای نصیری این کاری را که در خصوص یکسان‌سازی آدرس دانشگاه‌ها شروع کرده‌اند ادامه دهند امیدواریم که این مشکل حل شود.
  

ردیف

مصوبات جلسه:

مسئولاجرا

مهلتاجرا

3

1-   تائید آدرس‌های یکسان سازی شده جهت ابلاغ به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

جناب آقای ایثار نصیری و سرکار خانم دکتر افتخاری

-

تاریخ جلسه آینده:  24/7/1389

مدعوین جلسه آینده:آقایان دکتر پرویز اولیا، دکتر جواد رفیع‌نژاد، دکتر محمد واسعی، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر آرمین مددکار سبحانی، دکتر پیام کبیری، دکتر منیر برادران افتخاری، دکتر کیوان کوشا، دکتر محسن رضا حیدری، دکتر اکبری ساری، ایثار نصیری.

دستور جلسه آینده:
 "نقش مقالات مروری در ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی کشور ایران در حوزه علوم پزشکی"