صفحه نخست >> گزارش ها >> آرشیو گزارش ها >> کارگاه‌های توانمندسازی در سال 1388

فعالیت کارگاه‌های توانمند‌سازی درسال1388

 

  ردیف

  عنوان کارگاه

  تعداد دوره

  تاریخ برگزاری

  محل برگزاری

  دانشگاه‌های شرکت کننده

  1

  دوره تکمیلی مقاله نویسی

  1 دوره

  8 تیر

  خراسان شمالی

  خراسان شمالی - شاهرود-سبزوار -گناباد

  2

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

  -

  زابل

  خراسان شمالی - شاهرود-سبزوار -گناباد

  3

  مقاله‌نویسی

  1 دوره

  -

  شاهرود

  خراسان شمالی - شاهرود-سبزوار -گناباد

  4

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

  -

  شاهرود

  خراسان شمالی - شاهرود-سبزوار -گناباد

  5

  ده گام در پزوهش

  1 دوره

 

  بیرجند

  بیرجند – زابل - گناباد

  6

  مقاله‌نویسی

  1 دوره

 

  سبزوار

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار -گناباد

  7

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

 

  سبزوار

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار -گناباد

  8

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

 

  سبزوار

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار -گناباد

  9

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

  -

  قم

  اراک – لرستان- قم

  10

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

  4 اردیبهشت

  قم

  اراک – لرستان- قم

  11

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

  11 تیر

  گناباد

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار –گناباد

  12

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

  -

  جهرم

  فسا – یاسوج –بوشهر- جهرم

  13

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

  -

  شاهرود

  خراسان شمالی – شاهرود-سبزوار –گناباد

  14

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

  -

  سبزوار

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار –گناباد

  15

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

  -

  گناباد

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار –گناباد

  16

  مقاله‌نویسی

  1 دوره

  31 فروردین لغایت1 اردیبهشت

  جهرم

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم-قم

  17

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

 

  جهرم

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم-قم

  18

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

  2 اردیبهشت

  جهرم

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم-قم

  19

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

  6-7 خرداد

  فسا

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم

  20

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

  8 خرداد

  فسا

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم

  21

  جستجوی منابع الکترونیک

  1 دوره

  17-19 مرداد

  فسا

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم

  22

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

 

  کردستان

  لرستان- ایلام- شهرکرد- کردستان

  23

  جستجوی منابع الکترونیک

  1 دوره

 

  ایلام

  لرستان- ایلام- شهرکرد – کردستان

  24

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

  27 فروردین

  لرستان

  ایلام- شهرکرد – کردستان- اراک- لرستان

  25

  جستجوی منابع الکترونیک

  1 دوره

  1 لغایت 3 اردیبهشت

  لرستان

  ایلام- شهرکرد – کردستان- اراک- لرستان

  26

  EndNote /Reference Manager

  1 دوره

  10 اردیبهشت

  یاسوج

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم

  27

  جستجوی منابع الکترونیک

  1 دوره

  18 الی 20 خرداد

  اراک

  اراک- قم- لرستان

  28

  ده گام در پژوهش

  1 دوره

 

  بوشهر

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم- قم

  29

  دوره تکمیلی ده گام در پژوهش

  1 دوره

 

  بوشهر

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم- قم

  30

  مقاله‌نویسی

  1 دوره

 

  اردبیل

  قم- اردبیل

  31

  دوره تکمیلی مقاله‌نویسی

  1 دوره

 

  اردبیل

  قم- اردبیل

  32

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

  26 الی 27 فروردین

  شهرکرد

  لرستان- ایلام- شهرکرد – کردستان

  33

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

 

  خراسان شمالی

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار- جهرم -گناباد

  34

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

 

  سبزوار

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار-گناباد

  35

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

  9 الی 10 تیر

  گناباد

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار -گناباد

  36

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

 

  زابل

  خراسان شمالی- زابل -سبزوار -گناباد

  37

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

  15-16 دی

  جهرم

  بوشهر- فسا- یاسوج- جهرم-قم

  38

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

 

  شاهرود

  خراسان شمالی- زابل- شاهرود-سبزوار -گناباد

  39

  مرورسیستماتیک

  1 دوره

 

  قم

  اراک – لرستان قم

  40

  دوره تکمیلی ده گام در پزوهش

  1 دوره

 

  بیرجند

  بیرجند – زابل - گناباد

  41

  دوره تکمیلی مقاله نویسی

  1 دوره

  26 فروردین

  لرستان

  ایلام- شهرکرد – کردستان- اراک- لرستان

  42

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  گناباد

  گناباد

  43

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  خراسان شمالی

  خراسان شمالی

  44

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  کردستان

  کردستان

  45

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  یاسوج

  یاسوج

  46

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  لرستان

  لرستان

  47

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  اراک

  اراک

  48

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  شهرکرد

  شهرکرد

  49

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  ایلام

  ایلام

  50

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  جهرم

  جهرم

  51

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  قم

  قم

  52

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  زابل

  زابل

  53

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  بوشهر

  بوشهر

  54

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  فسا

  فسا

  55

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  شاهرود

  شاهرود

  56

  Learning by Doing

  1 دوره

 

  سبزوار

  سبزوار

 

 

  تاریخ برگزاری کارگاه‌های فوق متعاقبا اعلام خواهد شد.

  شماره تلفن تماس:66582537-021

  به روز شده در تاریخ: 18/6/1388