صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1387

فعالیت کارگاه‌های توانمندسازی از سال 1368 لغایت 1375 

 

  ردیف

  سال برگزاری

1368

1369

1370

1371

1372

  1373

  1374

  1375

 

  نام کارگاه

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  1

  روش تحقیق

  5

  178

  6

  210

  6

  213

  7

  246

  17

  553

  13

  448

  24

  756

  15

  480

  2

  روش تحقیق پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

  25

  3

  تحقیقات بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

  40

  2

  92

  4

  دوره تکمیلی روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

  32

  12

  255

  9

  208

  5

  رابطین بهداشت وتنظیم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

  30

  6

  مدیریت پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

  25

  7

  شیوه بهرگیری از منابع اطلاعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14

  403

  4

  82

  4

  151

  8

  تعیین اولویت‌های تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13

  573

  جمع کل

  5

  178

  6

  210

  6

  213

  7

  246

  17

  553

  28

  883

  41

  1133

  46

  1584

 

    فعالیت کارگاه‌های توانمندسازی از سال 1376 لغایت 1383

 

  ردیف

  سال برگزاری

  1376

  1377

  1378

  13 79

  1380

  1381

  1382

  1383

 

  نام کارگاه

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  1

  روش تحقیق

  12

  311

  9

  237

  7

  206

  3

  97

  1

  33

  

  

  

  

  

  

  2

  روش تحقیق پیشرفته

  1

  27

  2

  46

  2

  56

  

  

  1

  30

  1

  48

  

  

  

  

  3

  مقاله‌نویسی

  2

  70

  5

  141

  2

  57

  2

  74

  2

  62

  1

  35

  

  

  4

  99

  4

  تحقیقات بالینی

  

  

  1

  28

  

  

  

  

  2

  60

  

  

  2

  48

  2

  48

  5

  دوره تکمیلی روش تحقیق

  4

  84

  6

  134

  7

  126

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6

  مدیریت پژوهش

  

  

  2

  62

  4

  182

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  7

  آشنایی با نرم افزار کامپیوتر

  

  

  3

  78

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8

  تعیین اولویت‌های تحقیقاتی

  1

  22

  

  

  1

  36

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  9

  ده گام در پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  8

  255

  2

  60

  4

  160

  1

  30

  10

  دوره تکمیلی ده‌گام در پژوهش/ روش تحقیق

  

  

  

  

  

  

  2

  28

  6

  159

  2

  33

  

  

  

  

  11

  مروری بر تحقیقات کمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  21

  

  

  

  

  

  

  12

  مرور بر تحقیقات کیفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  22

  

  

  

  

  

  

  13

  مدیریت جامعه کیفیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  22

  

  

  

  

  

  

  14

  برنامه‌ریزی راهبردی

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  59

  6

  191

  4

  142

  

  

  15

  بررسی برنامه

  استراتژیک دانشگاهها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  19

  1

  23

  

  

  16

  برنامه‌ریزی راهبردی دراخلاق پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  50

  

  

  

  

  17

  هم اندیشی اخلاق‌پزشکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  31

  

  

  

  

  18

  بررسی مقالات ده گام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1

  30

  

  

  

  

  19

  توانمند سازی دانشجویان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5

  200

  4

  140

  

  

  20

  گردهمایی نمایندگان پژوهشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  53

  

  

  

  

  21

  عملکرد شبکه گیاهان دارویی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  48

  

  

  

  

  22

  اخلاق در پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  50

  1

  26

  23

  مدیریت پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3

  90

  2

  51

  24

  پزشکی مبتنی بر شواهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  50

  2

  51

  25

  توانمندسازی پژوهشگران

  

  

  

  

  1

  29

  6

  154

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمع کل

  20

  514

  28

  726

  24

  692

  13

  353

  25

  723

  26

  798

  22

  703

  12

  305

 

    فعالیت کارگاه‌های توانمندسازی از سال 1384 لغایت 1387

  ردیف

  سال برگزاری

  1384

  1385

  1386

  1387

  نام کارگاه

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  تعداد کارگاه

  تعداد شرکت کننده

  1

  روش تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  2

  روش تحقیق پیشرفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  3

  مقاله نویسی

  6

  150

  

  

  1

  47

  7

  245

  4

  تحقیقات بالینی

  2

  50

  3

  90

  2

  83

  1

  35

  5

  ده گام در پژوهش

  

  

  

  

  1

  53

  7

  245

  6

  دوره تکمیل ی ده ‌ گام در پژوهش

  

  

  

  

  1

  45

  3

  100

  7

  نیاز سنجی به همراه تعیین اولویت ها

  

  

  

  

  

  

  1

  35

  8

  استفاده از نرم افزار End Not

  

  

  

  

  

  

  11

  330

  9

  جستجوی منابع الکترونیک

  

  

  

  

  

  

  11

  330

  10

  برنامه‌ریزی راهبردی

  

  

  

  

  1

  55

  1

  25

  11

  خلاقیت و نوآوری

  

  

  

  

  

  

  6

  210

  12

  علم سنجی

  

  

  

  

  

  

  1

  35

  13

  اخلاق در پژوهش

  2

  5 3

  4

  105

  

  

  

  

  14

  مدیریت پژوهش با تاکید بر تعیین اولویت‌های تحقیقاتی

  1

  25

  6

  245

  3

  106

  

  

  15

  پزشکی مبتنی بر شواهد

  3

  75

  3

  90

  2

  75

  

  

  16

  مدیریت اطلاع ‌ رسانی در پژوهش با استفاده از نرم افزار Reference Manager

  1

  25

  

  

  

  

  

  

  17

  ایده‌ها ی نودرتحقیقات دانشجویی

  3

  90

  

  

  

  

  

  

  18

  کدهای‌اختصاصی اخلاق در‌پژوهش

  

  

  1

  90

  

  

  

  

  19

  مرور سیستماتیک

  

  

  3

  92

  

  

  6

  210

  20

  ساختار وعملکرد نظام‌نو‌آوری

  

  

  2

  60

  

  

  

  

  

  21

  انتقال دانش

  

  

  

  

  7

  157

  

  

  22

  شاخص H-index : مفهوم کاربرد وارزیابی آن

  

  

  

  

  2

  37

  

  

  23

  هم‌اندیشی موضوع‌شناسی اخلاقی وفقهی در پژوهش‌های بیوتکنولوژی

  

  

  

  

  1

  90

  

  

  24

  روش تبییت مسایل تخصصی بیوتکنولوژی به منظور تحصیل حکم فقهی

  

  

  

  

  

  

  1

  30

  جمع کل

  18

  468

  22

  772

  21

  748

  56

  1830