صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> گزارش ها >> گزارش سال 1383

گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1383

 

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  1-

  گوارش و کبد تهران

  1- محمد قاسمی

 

 

 

  2- دکترمحمدرضا لیل آبادی

 

 

  3- دکتربهنوش عابدی اردکانی

 

  4- دکتر محمد محیط

 

  5- دکتر رضا دیده ور

 

  6- دکتر مسعود موسوی

  بوشهر

 

 

 

  بقیه ا...

 

 

  سازمان تأمین اجتماعی

 

  ایران

 

 
اردبیل

 

 
اهواز

 

  1- " تعیین سطح خونی عناصر نیکل ، منیزیم و آلومینیوم در ساکنین ناحیه با بروزبالای سرطان"

  
 

2- " بررسی مارکرهای غیر تهاجمی فیبروز کبدی"

 

  3- " تعیین ارزش تشخیصی Brush cytology Endoscopic " کانسرهای مری و معده"

 
4- " بررسی مارکرهای غیر تهاجمی فیبروز کبدی"

 
5- " انطباق علائم بالینی با یافته های آندوسکوپی زخم پپتیک"

  6- " تعیین سطح خونی عناصر نیکل ، منیزیم و آلومینیوم در ساکنین ناحیه با بروزبالای سرطان "

  3 ماه

 

 

 

  6 ماه

 

 

 
12 ماه

 

 

  6 ماه

 

 

  3 ماه

 

  3 ماه

 

  جمع

  6

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1383

 

 ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  2-

  غدددرون ریز شهیدبهشتی

  1- شهلا وزیری اسفرجانی

 

  اهواز

 

 

  1- "بررسی شیوع گواتر و ارزیابی مقادیر ید ادرار کودکان 11-6 ساله شهر تهران "

  9 ماه

  جمع

  1

 

  3-

  چشم شهید بهشتی

  1- محمد اسحاقی

  مازندران

 

  " تعیین موقعیت آناتومیک و پهنای عضله مایل تحتانی در کوادران اینفروتمپورال در افرادی که تحت عمل جراحی عضله مایل تحتانی قرار می گیرند

  1/7/83 تا 31/3/84

  9 ماه

  جمع

  1

 

 

  گزارش عملکرد مراکز میزبان دوره های فرصت مطالعاتی داخل کشور سال 1383

ردیف

  نام مرکز تحقیقات

  نام افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی

  دانشگاه مبداء

  تعداد افراد شرکت کننده در فرصت مطالعاتی(نفر)

  نام پروژه

  مدت پروزه

  ( ماه)

  4-

  غددومتابولیسم تهران

 

  1- احمد اخشای

 

  2- رقیه آهنگری

 

  3- فرح مادر شاهیان

 

  4- مجید مبصری

 

  5- M.R .Haidari

 

  علوم پزشکی کرمانشاه

 

  علوم پزشکی مازندران

 

  لوم پزشکی بیرجند

 

  علوم پزشکی تبریز

 

  کراچی پاکستان

 

  " بررسی شیوع دیابت نوع دوم در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه سال 84-1383 "

  " بررسی SHGB در GDM "

 

  " بررسی وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به دیابت تیپ II "

  "تأثیرمصرف اسید فولیک بر کنترل فشار خون بیماران هیپرتنسیو با هموسیستئین بالا و مقایسه با گروه کنترل "

  " Effect of caloric restribn on variouse acpects of health

  6 ماه

 

 

  6 ماه

 

 
6 ماه

 

  6 ماه

 

 

  24 ماه

  جمع

  5

 

  مجموع نفرات پذیرش شده در چهار مرکز

  13