صفحه نخست >> حمایت از فرصت مطالعاتی >> فرم ها و دستورالعمل >> اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات میزبان

اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقات میزبان دوره فرصت مطالعاتی

 

 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

مرکز تحقیقات غدددرون ریز ومتابولیسم شهید بهشتی 

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم تهران 

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد تهران

مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبد شهید بهشتی

مرکز تحقیقات چشم پزشکی شهید بهشتی

مرکزتحقیقات سل و بیماریهای ریوی شهید بهشتی (مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری)

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرای ( اورولوژی) شهید بهشتی

 پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی

مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

 مرکز تحقیقات هماتولوژی،انکولوژی و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

 

 

 اولویتهای تحقیقاتی جهت انجام فرصت مطالعاتی در رشته چشم

 

  مرکز تحقیقات چشم پزشکی شهید بهشتی

1ـ سگمان قدامی
2ـ سگمان خلفی (ویتره و رتین)
3ـ گلوکوم
4ـ استرابیسم
5ـ اوکولوپلاستی

 

 

  اولویتهای تحقیقاتی جهت انجام فرصت مطالعاتی در رشته غدد و متابولیسم

  مرکز تحقیقات غددومتابولیسم اصفهان:

1- Active survillance دیابت
2- چگونگی ادغام هیپوتیروئید نوزادی در سیستم بهداشتی
3- ارزشیابی اثریددارنمودن نمک در مناطق هیپراندمیک
4- بررسی وضعیت استئومالاسی در نوجوانان کشور
5-بررسی وضعیت PCO و ارتباط آن با عدم تحمل گلوکز در نوجوانان کشور

 

  مرکز تحقیقات غدددرون ریز ومتابولیسم شهیدبهشتی:

  1- آشنایی با اهداف و نحوه اجرای طرح قند و لیپید تهران و اطلاع از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و نوع مداخله برای تغییر شیوه زندگی در جامعه

  2- آشنایی با اهداف و نحوه اجرا و تجزیه و تحلیل طرح غربارگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان

  3- آشنایی با اهداف و نحوه اجرا و تجزیه و تحلیل طرح کشوری و مطالعه کاستی ها و نحوه تدوین اجرا و تجزیه و تحلیل آستانه آن .

  4- آشنایی با اهداف و نحوه اجرای پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید

  5- اشنایی با روش های اندازه گیری ید ادرار، اندازه گیری های هورمونی و بیوشیمیائی

  6- شرکت در فعالیت های بالینی شامل زاندهای بخش و حضور در درمانگاههای متعدد و انجام FNA
 

 

  مرکز تحقیقات غددومتابولیسم تهران:

1- دیابت و دیابت بارداری
2- استئوپروز و اختلالات ویتامین D
3- طرح های مداخله ای در روش زندگی ( قابل اجراء در پایگاه تحقیقات جمعیتی )
4- اختلالات چربیهای خون
5- بیماریهای تیروئید و سرطانهای غدد درون ریز

 

  اولویتهای تحقیقاتی جهت انجام فرصت مطالعاتی در رشته گوارش وکبد

 

  مرکز تحقیقات گوارش و کبد تهران:

1- هپاتیتB, C
2- سرطانهای فوقانی دستگاه گوارش
3- رفلاکس اسید از معده به مری
4- کبد چرب
5- هلیکوباکترپیلوری

 

  مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبد شهید بهشتی:

  1- فرصت های مطالعاتی برای دستیاران و متخصصان داخلی:

  الف- آندوسکوپی های Upper,Lower
ب- پولیپکتومی
ج- Band ligation
د- اسکلروتراپی

  2- فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی واجدمدرک دکتری تخصصی Ph.D

  الف- Finger printing and computed analysis : استاد راهنمایا مشاور: دکتر ماکراسواو دکتر سلمان زاده
ب- Genetic polymorphism in cancers : دکتر گاسپاریان ، دکتر طاطاسیان از مؤسسه انکولوژی مسکو

 

 

  اولویتهای تحقیقاتی جهت انجام فرصت مطالعاتی در رشته سل و بیماریهای دستگاه تنفسی

 

  مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی شهیدبهشتی ( مرکزآموزشی ، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری)

  الف) ریه ، سل و ICU

  1- استفاده از لیزر در درمان بیماری های بدخیم ریه

  2- تنگی های تراشه و درمان با لیزر (ND-YAG)

  3- روشهای درمان مختلف بیماران مبتلا به سل مقاوم

  4- بررسی IPF و درمان

  5- آنکولوژی توراکس

  ب) جراحی توراکس و مراقبتهای ویژه

  1- درمان و جراحی در ضایعات تراشه (تنگی های یاتروژنیک ، تروما ، تومور و TB )

  2- نقش جراحی در تشخیص و درمان سل

  3- سرطان مری

  4- کیست هیداتیک ریه

  5- VATS در نشخیص و درمان شایعات ریه و جنب

  V ج) پاتولوژی ، آناتومیکال و کلینیکال در زمینه ریه و توراکس ، ایمونوهیستوشیمی ، مایکوباکتریولوژی ، فلوسایتومتری و بیولوژی مولکولی و رادیولوژی

  1- IPّّّّ F

  2- توبرکلوز

  3- سارکوئیدوز

  4- بدخیمی ریه و توراکس

  5- عفونتهای ویروسی راه های هوایی

 

 

  اولویتهای تحقیقاتی جهت انجام فرصت مطالعاتی در رشته بیماریهای کلیوی و مجاری ادرای

 

  مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادرای ( اورولوژی) شهید بهشتی

  1- سنگهای دستگاه ادراری

  2- عفونت های دستگاه ادراری

  3- سرطانهای دستگاه ادراری

  4- پیوند کلیه و دیالیز

  5- جراحی ترمیمی دستگاه ادراری

  6- ناباروری

  7- طرحهای تحقیقاتی در حوزه تخصصی سلولهای بنیادی و نانوتکنولوژی

 

  پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی

  سلولهای بنیادی

 

  مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

  اخلاق بالینی

  مبانی اخلاق پزشکی

  اخلاق در پژوهش

 

 

  مرکز تحقیقات هماتولوژی،انکولوژی و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

  مطالعات مرتبط با سرطان‌شناسی بالینی و پیوند سلولهای بنیادی

 

 

  مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی،درمانی شهیدبهشتی

  طراحی، ساخت، دارورسانی و اثرات بیولوژی عوامل ضدسرطان