صفحه نخست >> >> کمیته ملی اخلاق >> اعضا

اعضای دبیرخانه کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی


سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس کمیته‌

دکتر رضا ملک زاده

عضو کمیته

حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد

عضو کمیته

دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

عضو کمیته

دکتر اکبر  فتوحی

عضو کمیته

دکتر فریبا اصغری

عضو کمیته

دکتر احمدعلی نوربالا

عضو کمیته

دکتر معصومه صادقی ماهونک

عضو کمیته

دکتر حسین وطن پور

عضو کمیته

دکتر سید محمدهادی ایازی

عضو کمیته

دکتر سید علیرضا حسینی 

عضو کمیته

دکتر محمود بیگلر

دبیر کمیته

دکتر احسان شمسی گوشکی

کارشناس مسئول

دکتر نازیلا نیک‌روان فرد

مسئول دفتر

خانم زینب حبیبی

کارشناس مسئول رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دکتر زهرا حاتمی