صفحه نخست >> >> اداره / گروه های دفتر >> گروه فنآوری های تخصصی

آشنایی با گروه

گروه فناوری های تخصصی

شرح وظایف گروه فناوریهای تخصصی 

ساختارسازمانی 

کمیته ها

فرم ها

اعضا

 

 

گروه فناوری های تخصصی :

این گروه   متشکل از تعدادی از صاحبنظران علوم مختلف گروه پزشکی بوده که هدایت ، حمایت و نظارت  بر طرح های فنارانه حوزه سلامت را به عهده دارند. این گروه در تعامل با سایر گروه ها درتعیین  سیا ست هاو اولویت ها  مرتبط با فناوری نقش موثر دارد. این گروه  تخصصی شامل 8 کمیته تخصصی بوده وتمامی اهداف وبرنامه های آن  در وپس از تصویب در دفتر اجرایی می گردد. تلاش در ایجاد ارتباط منسجم فیمابین صنعت ودانشگاه در حوزه فناوری های حوزه سلامت. رویکرد اساسی این گروه می باشد.

 

شرح وظایف گروه فناوریهای تخصصی :

 • فعالیت در حوزه های اولویت دار فناوری سلامت مانند: فناوریهای دارویی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی ، سلول درمانی و سلولهای بنیادی ، واکسن ،  کیت و فراورده های آزمایشگاهی
 • تهیه فراخوان پروژه های کلان  فناوری سلامت در حوزه های فوق الذکر با توجه به سیاستها و  اولویتهای تعیین شده
 • بررسی طرحهای فناوری واصله  و انجام تمهیدات لازم جهت عقد قرارداد
 • نظارت بر طرحهای فناورانه و گزارش دهی سالانه نتایج طرحها
 • تشکیل کمیته های تخصصی فناوری در حوزه های تعیین شده
 • ایجاد و توسعه روابط بین بخشی با دانشگاهها و سایر سازمانهای ذیربط در جهت فناوریهای تخصصی
 • تهیه شیوه نامه های  مورد نیاز در حوزه های مختلف فناوریهای تخصصی
 • تهیه بانک اطلاعاتی متخصصین در حوزه های مختلف
 • ارتباط موثر و همکاری با حوزه ها و سازمانهای مرتبط با فناوری از جمله معاونت غذا و دارو و وزارت صنایع
 • هماهنگی با دفتر طرحهای کلان فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت حمایت از طرحهای تایید شده
 • ارائه طرحهای جامع برای حمایت از طرحهای فناوری در قالب بسته های تخصصی و یا پیشنهاد برای ایجاد کنسرسیوم های تخصصی

ساختارسازمانی  :

رییس گروه فناوری های تخصصی –خانم دکتر ملیحه کیان فر

روسای کمیته ها

دبیر کمیته ها

اعضای کمیته ها

 

کمیته ها :

این گروه شامل 8 کمیته به شرح زیر می باشد:

اعضا

رییس کمیته

نام کمیته

ردیف

 

دکتر مهدی صابری

کمیته فناوری های دارویی

1

 

مهندس محمد اسلامیت

کمیته فناوری های تجهیزات پزشکی 

2

 

دکتر مسعود سلیمانی

کمیته فناوری اطلاعات وتله مدیسین

3

 

دکتر بهنام صادقی

کمیته سلول درمانی وپزشکی ترمیمی- 

4

 

دکترحسین  عاشری

کمیته گیاهان دارویی  - طب سنتی

5

 

دکتر فرهاد طباطبایی

کمیته توان بخشی 

6

 

    دکتر علی اکبر محمدی

کمیته واکسن وفراورده های بیولوژیک

7

 

-

کمیته فناوری های آزمایشگاهی (IVD)  

8

 

فرم ها :

کاربرگ  فرمی است که متقاضی ارایه طرح پروپوزال طرح را در این قالب به دفتر توسعه فناوری سلامت ارایه می نماید.

کاربرگ دارویی 

کاربرگ تجهیزات پزشکی

کاربرگ IVD (آزمایشگاهی )

 

اعضا :

کارشناسان دفتر

آقای دکتر نجارزاده –دبیر کمیته وکارشناس تجهیزات پزشکی –واکسن –IVD- تلفن 81455048 ( Najarzadeh@hbi.ir )

خانم سیدی کارشناس دارویی -81455044 ( seyedish@yahoo.com )

خانم صابری کارشناس دارویی 81455046  ( mahd89@gmail.com )