صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری >> تجاری سازی

تجاری سازی:

 

آشنایی با ما

 

تجاری سازی چیست:

تجاری سازی عبارت است از تلاش یک شخص حقیقی یا حقوقی برای بهره برداری از نوآوری ها از طریق ارایه فناوری های نوین در قالب محصولات، فرآیندها و خدمات قابل استفاده و فروش در بازار

مسئول واحد

سید روح اله هاشمی

سیاست ها، اهداف و برنامه ها

§  توسعه یافتگی علمی و اقتصادی(کسب ارزش افزوده و رفع نیاز مردم) در حوزه فناوری سلامت

§  حمایت از شکل گیری شرکت های تجاری مبتنی بر نوآوری ها و ابداعات، مهارت های تجاری سازی و کارآفرینی

§  درگیر ساختن مخترعان و نوآوران در تاسیس و اداره شرکت های تجاری

§  حمایت از مخترعان و نوآوران از طریق تقویت توانمندی های کسب و کار

§  آموزش مهارت های تجاری سازی و کارآفرینی

§  فرهنگ سازی از طریق تاکید بیشتر بر ارزش تجاری و اقتصادی اختراعات به جای تاکید صرف بر ارزش علمی و دانشی آن ها

§  حمایت از همکاری کارآفرینان با تجربه و مدیران موفق شرکت های تجاری با دفاتر ارتباط با صنعت یا انتقال فناوری دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی

§  ساماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط با به‌کارگیری و تجاری­سازی دستاوردهای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای و ایجاد زمینة بهره‌برداری از این دستاوردها در داخل و خارج کشور

§  ارتقاء نقش حمایتی سازمان در تولید ثروت دانش محور

§  گسترش بازار محصولات دانایی محور

§  بهینه سازی فرآیند تجاری سازی از طریق ارتباط فعال با مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی کشور

§  تشویق مدیران صنایع و صاحبان سرمایه برای مشارکت در برنامه های تجاری سازی

 

شرح وظایف

§   برنامه ریزی(برنامه ریزی استراتژیک، طراحی مدل تجاری سازی، ترسیم نقشه راه، تدوین برنامه های اجرایی و مستندسازی)

§   سازماندهی(تخصیص منابع، همکاری های بین بخشی، بودجه و ...)

§   آموزش(همکاران ستادی، مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان، پارک ها و ...)

§   ارزیابی(سامانه جامع، بازدیدها، پرسش نامه ها و ...)

 

تماس با ما

021-81455318

 

فرم ها، درخواست ها و اسناد

 

§  آیین نامه ها

آیین نامه تجاری سازی نتایج پژوهشی(صندوق نوآوری و شکوفایی)

§  بخش نامه ها

بخشنامه عقد قراداد تجاری سازی توسط پارک ها(وزارت علوم)

§   قوانین

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده 17 قانون برنامه پنجم

 

اطلاعات مفید و پیوندها

www.wikiidea.ir

http://www.insf.org/HelpTejari.php