صفحه نخست >> >> معرفی >> اهداف

اهداف برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت

برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت با هدف اصلی راه اندازی و استقرار حد اقل بیست برنامه ثبت در موضوعات اولویت دار حوزه سلامت کشور از ابتداء سال 1393 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد گردیده است. از جمله اهداف اختصاصی این برنامه عبارت‏اند از:


1.    ارتقاء ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و گروه های هدف ثبت
2.    ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی در سیستم سلامت کشور
3.    توسعه زیر ساخت‏های لازم جهت راه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏ها
4.    توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری‏ها
5.    کسب مهارت‏ها و دانش فنی جهت اجرای طرح‏های ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت بیماری‏ها
6.    ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی
7.    شبکه سازی و ارتقاء همکاری های بین متخصصی و گروههای تحقیقاتی کشور
8.    اطلاع رسانی و ترویج برنامه های ثبت موجود در کشور