صفحه نخست >> >> معرفی >> شرح وظایف/خدمات

شرح وظایف/خدمات برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت وظیفه ساماندهی به نظام‏های ثبت موجود در کشور و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه‏های ثبت نوین در حوزه سلامت به‏عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش‏های علوم پزشکی و بهداشت به عهده دارد. این برنامه با بهره‏گیری از دانش تخصصی کارشناسان و محققان در این حوزه نه تنها سعی در بهبود فرایندها و کیفیت نظام‏های ثبت سلامت در کشور با هدف دستیابی به استانداردهای جهانی دارد بلکه بر آن است تا مهارت‏های لازم برای اجراء پژوهش‏های مبتی بر ثبت در میان محقیقان کشور گسترش دهد. از این رو، معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد از این پس کلیه طرح‏های پیشنهادی برای ایجاد سامانه‏های ثبت در کشور جهت حمایت‏های مالی و فنی، با تأیید و نظارت این برنامه همراه باشد.


تصویب یک برنامه ثبت در معاونت مذکور نیازمند رعایت شرایط معینی می‏باشد که عبارت‏ند از:
1.    پروپزال برنامه پیشنهادی ثبت مطابق این فرم به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه گردد.
2.    سامانه پیشنهادی ثبت باید سیاست‏ها، پروتکل‏ها، دستورالعمل‏ها و فرآیندها مورد نظر معاونت تحقیقات و فناوری را رعایت نماید.
3.    گزارش‏های سالانه و بر اساس درخواست معاونت تحقیقات، گزارشهای میانی به معاونت تحقیقات و فن آوری ارسال گردد.
4.    ضروری است اصول اخلاق پزشکی، دستورالعمل‏ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش مصوب وزارت بهداشت در تمام مراحل نظام ثبت رعایت گردد.  

مراحل تصویب طرح پیشنهادی ایجاد سامانه ثبت بیماری‏ها:
خلاصه روند بررسی طرح پیشنهادی ایجاد سامانه ثبت بیماری‏ها بدین ترتیب است، براین اساس این فرم باید پس از تکمیل جهت بررسی و طی مراحل تصویب به معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شود. نتیجه تصویب برنامه ثبت پیشنهادی پس از ارسال و بررسی توسط داوران ذیصلاح به درخواست کنندگان برنامه ابلاغ خواهد ‏گردید.