صفحه نخست >> >> معرفی >> همکاران

همکاران برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت

 

- جناب آقای دکتر رضا ملک‏‏‏ زاده           معاون محترم تحقیقات و فناوری                                             81455152-021

-  جناب آقای دکتر اصغر عبادی‏ فر        رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات                       81455181-021

جناب آقای دکتر کاظم زنده ‏دل           معاون محترم توسعه و هماهنگی تحقیقات (مدیر برنامه)                    81455699-021

-  سرکار خانم دکتر شهناز مجرب           معاون محترم توسعه و هماهنگی تحقیقات (مدیر برنامه)                    81455139-021


 

آدرس: تهران، شهرک قدس، بولوار فرحزادی، بولوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه 13، برنامه ملی ثبت بیماری‏ها و پیامدهای سلامت، 
  آدرس پست الکترونیک:  registry AT hbi DOT ir