صفحه نخست >> >> مستندات >> دستورالعمل‏ها

دستورالعمل های برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

-  راهنمای تکمیل فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها

 

 -  دستورالعمل برگزاری کارگاه ها