صفحه نخست >> >> مستندات >> فرم‏ها

فرم های برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

 

-   فرم درخواست راه اندازی نظام ثبت بیماری ها                         Word     PDF