صفحه نخست >> >> برنامه‏ های ثبت >> برنامه ‏های ثبت داخلی

برنامه های ثبت بیماری و پیامدهای سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور*

 تا تاریخ 1397/08/20

شماره

برنامه ثبت

مرکز ثبت

دانشگاه های همکار

1

 

ثبت سرطان جمعیتی 

معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2

بیماران  دوشن و بکر

انستیوپاستور ایران

 

3

برنامه ملی ثبت بیماری های قلبی عروقی

د ع پ اصفهان

شبکه قلب و عروق کشور

تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، بندر عباس، اهواز، شهر کرد، کاشان، بیرجند، یاسوج، شاهرود

4

پیوند اعضا

انجمن پیوند اعضای ایران

مراکز پیوند عضو در سراسر کشور

5

اختلال شناختی و بیماری آلزایمر

د ع پ ایران

 

6

تومور های غده هیپوفیز

د ع پ ایران

تهران، اهواز ، شیراز

7

بیماران چاق

د ع پ ایران

 

8

سینوزیت مزمن با پولیپ بینی

د ع پ ایران

 

9

EB

د ع پ ایران

 

10

وزوز گوش

د ع پ ایران

 

11

اختلالات بویایی

د ع پ ایران

 

12

بیماریهای کف لگن

د ع پ ایران

 

13

بیماران سوختگی

د ع پ ایران

 

14

تومورهای چشم

د ع پ ایران

 

15

کاشت حلزون

د ع پ جندی شاپور اهواز

 

16

سینوزیت

د ع پ بوشهر

 

17

بیماریهای نادر ریه اطفال

د ع پ تهران

 

18

ثبت ملی اتیسم

د ع پ تهران

 

19

مراقبتهای ویژه نوزادان

د ع پ تهران

 

20

ثبت ملی آسیب های نخاعی

د ع پ تهران

ارومیه، گیلان، کاشان، یزد، رشت، تبریز، شیراز، تهران

21

تروما

د ع پ تهران

ارومیه، گیلان، کاشان، یزد، رشت، تبریز، شیراز، تهران

22

اندوکرین در بخش غدد و متابولیک

د ع پ تهران

 

23

آسم و آلرژی

د ع پ تهران

 

24

MS

د ع پ تهران

تهران، اصفهان، شیراز، مازندران، کرمانشاه، یاسوج

25

روماتیسمی

د ع پ تهران

تهران، کرمان، گیلان، کاشان، یزد، اهواز، تبریز، گلستان، شیراز، مشهد، اصفهان

26

بانک ملی تومور ایران

د ع پ تهران

 

27

سلیاک

د ع پ تهران

آذر بایجان شرقی(تبریز)، ایلام، کرمان، آذر بایجان غربی(ارومیه) ، گلستان، فارس ، زنجان، همدان، قم ، خراسان رضوی، یزد، مازندران، خوزستان، مرکزی(اراک)، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان(زاهدان)، گیلان

28

IBD

د ع پ تهران

تهران، گلستان، شیراز، اصفهان، تبریز، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، هرمزگان، قزوین،ایلام،کرمان،کردستان، کرمانشاه ، اهواز ، سیستان و بلوچستان ، همدان ،قم

29

سرطان های تیروئید

د ع پ تهران

 

30

ثبت دوقلوها

د ع پ تهران

 

31

سرطان پستان فامیلی

د ع پ تهران

 

32

حساسیت های غذایی

د ع پ تهران

 

33

برنامه ملی ثبت سرطان پروستات

د ع پ تهران

 

34

اتوایمیون کبدی

د ع پ تهران

 

35

دیابت

د ع پ تهران

تهران، بوشهر، مازندران، تبریز 

36

بیماری های تاولی و پوستی

د ع پ تهران

 

37

آنژیوادم ارثی

د ع پ تهران

 

38

اکستروفی مثانه

د ع پ تهران

 

39

نقص ایمنی کودکان

د ع پ تهران

 

40

آب مروارید چشم

د ع پ تهران

 

41

سرطان بیمارستانی

د ع پ تهران

 

42

مسمومیت ها در استان خراسان رضوی

د ع پ مشهد

 

43

ویروس انسانی HTLV-1

د ع پ مشهد

 

44

بیماری قلب

د ع پ مشهد

 

45

ناباروری

د ع پ مشهد

 

46

تروما

د ع پ مشهد

 

47

بیماری خواب

د ع پ مشهد

 

48

پیوند کلیه

د ع پ مشهد

 

49

زایمانهای زود رس

د ع پ سبزوار

 

50

بیماری سالک

د ع پ سبزوار

 

51

کبد چرب NFALD

ع پ شیراز

 

52

مراقبت های ویژه

د ع پ شیراز

 

53

سکته های قلبی و سکته های مغزی

د ع پ فسا

 

54

کیست هیداتید

د ع پ کرمان

مراغه، شاهرود، یزد، گلستان، شهر کرد، لرستان

55

تالاسمی

د ع پ مازندران

 

56

عود وعوارض بیماری بروسلوز

د ع پ همدان

 

57

فیبروز سیستیک

دع پ تبریز

 

58

ناهنجاری های مادرزادی

دع پ تبریز

 

59

حوادث ترافیکی منطقه 2 آمایش سرزمینی

دع پ تبریز

 

60

اسکیزوفرنیا

دع پ تبریز

 

61

بیماران سکته مغزی در استان آذربایجان شرقی

دع پ تبریز

 

62

ثبت بیماران بستری شده با انفارکتوس حاد میوکارد

دع پ تبریز

 

63

هپاتیت اتوایمیون

د ع پ تبریز

 

64

پر فشاری شریان ریه

دع پ شهید بهشتی

 

65

سارکوئیدوز

دع پ شهید بهشتی

 

66

سرطانهای قفسه صدری

دع پ شهید بهشتی

 

67

مزمن انسدادی

دع پ شهید بهشتی

 

68

ثبت ملی بیماری تنگی نای به دنبال لوله گذاری

دع پ شهید بهشتی

 

69

دیستروفی شبکیه

دع پ شهید بهشتی

تهران،گیلان، شیراز، اصفهان، مشهد، زاهدان، تبریز،اهواز، یزد

70

غرق شدگی

د ع پ گیلان

 

71

ثبت طلاق

د ع پ گناباد

 

 

* خواهشمند است هر کدام از برنامه های ثبت که اقدام به انعقاد تفاهم نامه با سایر مراکز دانشگاهی یا درمانی جهت پیشبرد برنامه های ثبت نموده اند جهت هماهنگی بیشتر، مراتب را طی نامه رسمی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت اعلام نمایند.

تلفن تماس: 81455139-021