صفحه نخست >> >> >> تماس با ما

آدرس: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک ،بلوکA- طبقه سیزدهم دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت        


خانم دکتر شهناز مجرب : کارشناس ارزیابی و توسعه                     تلفن تماس: 81455139-021

خانم نسرین شوندآذری : کارشناس آموزش و ارتباطات                  تلفن تماس : 81454274-021


آدرس پست الکترونیک: registry @ behdasht. gov.ir