صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری >> مراکز رشد فنآوری سلامت

آشنایی با مرکز رشد:

   مرکز رشد واحدهای فناور، نهادی است که برای کارآفرینان و واحدهای کوچک ومتوسط دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فناوری ، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب، برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده می کند. واحدهای فناور نوپا در طی دورة حضور در مرکز رشد، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، به منظور دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تلاش خواهند کرد. در این دوره، مرکز رشد علاوه بر ارائة امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت این واحدهای فناور را نیز به عهده خواهد داشت.

 • در ایران نهضت توجه اختصاصی به فناوری در دهه 70 شروع  و در دهه 80 توسعه یافت.  وزارت علوم فرهنگ  و اموزش عالی در طی این سالها مسئولیت مستقیم راه اندازی و صدور مجوز مراکز رشد و فناوری را بعهده داشته است .
 • از سال 1380 تا سال 1387 مسئولیت امور فناوری در معاونت تحقیقات فناوری با وجود یک کارشناس انجام می گرفت از سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در وزارت بهداشت تعداد 7 مرکز رشد فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس گردید که مجوز آنها توسط وزارت علوم صادر گردید و بشرح ذیل می باشند:
 • مراکز رشد فناوری 1380-1388
 • مرکز رشد فناوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • مرکز رشد زیست فناوری و ژنتیک  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی- هلجرد

انواع مراکز رشد فناوری

 • مراکز رشد فناوری عمومی(جنرال) تحت عنوان:
 • مراکز رشد فناوری سلامت
 • مراکز رشد فناوری تخصصی: که در 6 حیطه تخصصی مجوز فعالیت صادر می گردد شامل:
 1. فناوریهای دارویی،
 2.  زیست فناوری،
 3. فناوری مواد و تجهیزات پزشکی،
 4. فناوری اطلاعات،
 5.  فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی،
 6.  فناوری مهندسی بافت و استم سل

تقسیم بندی جغرافیایی کشور جهت تعیین قطب های فناوری:

 • کشور به 10 منطقه تقسیم می گردد:
 1. پایتخت (د ع تهران، شهید بهشتی، پاستور،بقیه ا..عج، بهزیستی، جهاد، البرز)
 2. مرکزی (اصفهان، کاشان، اراک، قم، شهر کرد، یزد)
 3. شمال (مازندران، بابل، گلستان، گیلان، قزوین)
 4. جنوب (فارس، هرمزگان، کهکیلویه، بوشهر)
 5. شرق مشهد، گناباد، سمنان، بیرجند
 6. غرب کرمانشان، همدان، کردستان
 7. شمال غربی تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان
 8. شمال شرقی مشهد، بجنورد، سبزوار، سمنان
 9. جنوب غربی اهواز، ایلام، لرستان
 10. جنوب شرقی  کرمان، زاهدان، زابل)

مسئول واحد: خانم گلناز مهدی عصری کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) از بهمن 1388 به عنوان کارشناس مراکز رشد فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت در این حوزه فعالیت دارند.

وظایف واحد مراکز رشد:

 1. بررسی وضعیت موجود شاخصها و نحوه ارزیابی مراکز رشد فناوری و بازخورد آنها از سازمانهای ذی نفع و بازنگری و بهبود شاخص ها
 2. بررسی درخواست دانشگاهها و موسسات متقاضی تاسیس مرکز رشد
 3. اعزام تیم بازدید و تهیه گزارش از واحدهای درخواست کننده
 4.  پیگیری تشکیل جلسات کمیته تخصصی فناوری مراکز رشد
 5. اطلاع رسانی بخشنامه ها و کارگاهها و همایشهای مهم از طریق ایمیل، مکاتبات اداری و تماس تلفنی

6- پیگیری حمایت از ایجاد ساخت کلین روم های مراکز رشد هدف

7-تهیه گزارشات مورد نظر با موضوع مرکز رشد فناوری

بیانیه چشم انداز:

واحد مرکز رشد دفتر توسعه فناوری سلامت یک بخش متمرکز بر دانش و تکنولوژی است که می کوشد با تامین زیرساختهای حمایتی و ارائه خدماتی چون آموزش، مشاوره، برگزاری جلسات بازدید، تسهیل در امر اخذ مجوز اصولی زمینه تاسیس این مراکز را در استانهای مختلف کشور فراهم نماید و به عنوان یک بخش ستادی حلقه واسطه ای بین محققین دارای ایده دانش محور و مراجع ذی صلاح از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران  عمل می نماید. یکی از ماموریتها تاسیس و توسعه مراکز رشد فناوری (حداقل 3 مرکز رشد در هر سال تا پایان دوره 5 ساله و حمایت از مراکز رشد قبلی است.

بیانیه ماموریت :

واحد مرکز رشد دفتر توسعه با تکیه بر پتانسیل این دفتر در حمایت از پرورش و رشد کسب و کارهای کارآفرینانه نوپا به عنوان یکی از نقاط استراتژیک اهرمی قوی برای تثبیت موقعیت سایر بخشها اعم از پارکهای فناوری،شرکتهای دانش بنیان و شهرک دانش سلامت محسوب می شود.

تحقق چشم انداز مرکز رشد مستلزم دستیابی به موارد ذیل است:

1-بازبینی شاخصهای فناوری مراکز رشد

2- تجدید نظر در شرایط تاسیس مرکز رشد و آیین نامه اجرایی آن

3- تفکیک ارزیابی مراکز رشد تازه تاسیس از مراکز رشد قدیمی

3- تدوین چارت مصوب برای مراکز رشد فناوری

مشخصه های مرکز رشد:

 • ماموریت یا استراتژیهای سازمان
 • رویکرد صنعتی
 • الف- تمرکز بر تکنولوژی خاص
 • ب- ایجاد محیط رقابتی
 • مکان
 • بازار هدف
 • منشا ایده ها
 • سرویسهای قابل ارائه
 • واحد فناور

برنامه های فعلی  واحدمراکز رشد:

1-بررسی وضعیت موجود شاخصها و نحوه ارزیابی مراکز رشد فناوری و بازخورد آنها از سازمانهای ذی نفع و بازنگری و بهبود شاخصها

2- بررسی درخواست دانشگاهها و موسسات متقاضی تاسیس مرکز رشد

3- هماهنگی اعزام تیم بازدید و تهیه گزارش از واحدهای درخواست کننده

4- تشکیل جلسات کمیته تخصصی فناوری مراکز رشد

5- اخذ گزارشات عملکرد مراکز رشد فناوری

6-پیگیری حمایت از ایجاد زیر ساخت کلین روم های مراکز رشد هدف(مراکز رشد مستقر در دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

برنامه های آتی مراکز رشد:

1- بازبینی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تنظیم چک لیست ارزشیابی در مراحل مختلف شامل (قبل  از صدور مجوز: هنگام بازدید اولیه)، (بعد از صدور مجوز اصولی)، (از زمان صدور مجوز تا زمان صدور مجوز قطعی:در بازدید دوره ای)

2-تنظیم فرمهای مخصوص مراکز رشد فناوری از جمله آیین نامه ارزیابی مراکز رشد، اساسنامه تاسیس مرکز رشد، تدوین فرم قرارداد استقرار  واحدهای فناور در مراکز رشد فناوری، ارزیابی عملکرد واحدهای فناور و ارائه آن به مقامات عالی وزارت بهداشت بر اساس آخرین بازبینیهای صورت گرفته  ومقایسه با مستندات وزارت بهداشت

3-تهیه بانک اطلاعاتی مراکز رشد بر اساس استان و دانشگاه و انطباق با مراکز رشد مستقر تحت نظارت وزارت علوم

4-آسیب شناسی علل عدم توزیع عادلانه بودجه تخصیص یافته به دا نشگاههای علوم پزشکی جهت ارائه به متقاضیان تاسیس مراکز رشد ، عدم هزینه کرد صحیح بودجه تخصیص یافته به دانشگاهها در امور مراکز رشد ، توزیع نامناسب بودجه بین مراکز رشد مستقردر دانشگاهها، شناسایی دانشگاههایی که به رغم نداشتن مرکز رشد دارای بودجه جهت تاسیس مرکز رشد هستند و دانشگاههایی که با وجود داشتن مرکز رشد همچنان موفق به دریافت بودجه نشده اند.

5- تشخیص معیارهای اساسی برای محصولات تجاری شده و فرآیند آن

6-شناسایی آن گروه از واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد که در مقایسه با سایر واحدها از موفقیت بیشتری در عرصه تولید محصولات تجاری شده که جزو اولویتهای پژوهشی محسوب می شوند، برخوردارند.

7- پیگیری اقدامات لازم برای وصل شدن مراکز رشد به اتوماسیون

8- تدوین برنامه کارگاههای آموزشی و درج بصورت خبر آنلاین

9-انتخاب کارشناسان رابط معاونت تحقیقات و مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور نظارت و تسهیل امور مانیتورینگ مراکز رشد فناوری

10-پیگیری تدوین چارت تشکیلاتی برای مراکز رشد فناوری

11- رفع موانع صدور مجوز اصولی برای تاسیس مراکز رشد فناوری از طریق کمیته منتخب شامل معاونت آموزشی، معاونت تحقیقات و شورای گسترش

تماس با ما:

golnazmehdiasri@gmail.com

golnaz.asri@yahoo.com

81455043

 

موارد اشاره شده در نقشه جامع علمی  کشور:

راهبرد کلان 3:صفحه 29: جهت  دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد

بند12- حمایت از توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی(صفحه 30)

راهبرد کلان 10:متحول سازی و ارتقای کمی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی

اقدامات ملی: حمایت از توسعه پارکهای علم و فناوری ویژه علوم انسانی  و هنر بر اساس نیازها و استعدادهای منطقه ای و استانی

راهبرد کلان 12:جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش موثرتر در حوزه فنی و مهندسی

تشویق دانش آموختگان فنی و مهندسی به سمت ایجاد  شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری از طریق ارائه تسهیلات خاص به آنها

موارد اشاره شده در نقشه جامع علمی  سلامت کشور:

پیامها: برای پاسخگو بودن توسعه مراکز تحقیقاتی و نیز امکان تخصیص منابع بر اساس عملکرد پیشنهاد شده است که خوشه های علم و فناوری مراکز  تحقیقاتی با زمینه های مشترک در حوزه های مختلف در قالب پژوهشگاهها تشکیل شود. در کنار آنها نیز مرکز رشد و انتقال دانش به کاربردی کردن نتیجه فعالیتها می پردازد. (صفحه 20)

وضعیت مطلوب شاخصها: فعالیت 60 پژوهشگاه و مرکز رشد در حوزه های اولویت دار(صفحه 37)

فعالیت 700 مرکز رشد، 90 پژوهشگاه و مرکز رشد دولتی و خصوصی در حوزه سلامت کشور

وضعیت مطلوب شاخصها:

سرمایه گذاری یک سوم بودجه پژوهش برای حمایت از نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه سلامت (شامل مراکز رشد، شرکتهای زایشی، شرکتهای انتقال دانش و فناوری مراکز ارزیابی فناوری زیستی (صفحه 38)

بخش سیاستها:

راهبردها : اقدامات: تسهیل کارآفرینی

حمایت از تاسیس و توسعه  مراکز رشد،شهرکها و پارکهای علم و فناوری سلامت (صفحه 52)

راهبردها: اقدامات:  تسهیل کارآفرینی:

بند1- اعلام سالانه فهرست اقلام وارداتی حوزه سلامت به مراکز کارآفرینی ، رشد و پارکها

بند4- ایجاد 60 مرکز رشد در حوزه های اولویت دار نظام سلامت

بخش نهادها: (صفحه68)

تسهیل کارآفرینی:

مراکز رشد صنعتی و خدماتی- مراکز رشد خصوصی

شاخصهای علم و فناوری در نظام سلامت:

د) توسعه نیروی انسانی (صفحه 76)

بند11- تعداد نیروی انسانی تحصیلکرده شاغل در شرکتهای مستقر در پارکها، شهرکهای تحقیقاتی و مراکز رشد واحدهای فناور

شاخصهای علم و فناوری در نظام سلامت:

و)تسهیل کارآفرینی: (صفحه 79)

1-تعداد پارکها و شهرکهای پژوهشی  و فناوری نظام سلامت و مراکز رشد

2-تعداد شرکتهای مستقر در مراکز رشد واحدهای فناوری، پارکها و شهرکها

قوانین :

در خصوص تاسیس مرکز رشد فناوری، قوانین و آیین نامه های مختلفی وجود دارد که بطور مختصر به آنها اشاره می گردد از جماه آیین نامه تاسیس مرکز رشد، اساسنامه تاسیس مرکز رشد، قوانین ثبت اختراع، حقوق مالکیت فکری و..

اسناد بالادستی :شامل نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت کشور؛ سند چشم انداز توسعه ملی

آیین نامه ها: آیین نامه تاسیس مرکز رشد، اساسنامه مرکز رشد، آیین نامه نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

فرمها: فرم کاربرگ تاسیس مرکز رشد، چک لیست ارزیابی آمادگی مراکز رشد برای بازدید اولیه و بازدید دوره ای، چک لیست ارزیابی واحدهای فناور (منطبق با وزارت علوم)، شناسنامه مرکز رشد

http://hbi.ir//fanavari/guideline/asasname_markaz_roshd.pdfاساسنامه مراکز رشد

http://www.hbi.ir/fanavari/guideline/naghshe-jame-elmi.pdfنقشه جامع علمی سلامت

http://hbi.ir/fanavari/form/forme2_karbarg.docکاربرگ تاسیس مرکز رشد

 

تاریخچه همایشهای قبلی مراکز رشد:

سال 1388- همایش یک روزه 25 اردیبهشت در تهران

سال 1389- همایش یک روزه 29 اردیبهشت در تهران

سال 1390- همایش دو روزه 26 و 27  اردیبهشت در تبریز

سال 1391- همایش دو روزه 23 و 24 اردیبهشت در شیراز

سال 1392- همایش  دو روزه 1 و 2 خرداد در مشهد

مطالب بیشتر :

در این همایش که در روز اول آن معاونین محترم تحقیقات و فناوری حضور داشتند در بخش افتتاحیه جناب دکتر ملک زاده سخنرانی فرمودند  و همچنین  دو میزگرد با عناوین چالشهای فناوری سلامت کشور و پایش، ارزیابی و ارزشیابی در فناوری سلامت برگزار شد و مخاطبین اقدام به طرح سئوالات و مشکلات خود نمودند. همچنین 6 مرکز رشد فناوری منتخب شامل انستیتوپاستورآمل، دارویی تبریز، سلامت کرمان، توانبخشی و بهزیستی دانشگاه علوم بهزیستی، تجهیزات تهران، بیوتکنولوژی قزوین به ترتیب اقدام به ارائه گزارشات عملکرد نمودند. در روز دوم همایش نیز دو میز گرد با عناوین چالشهای آموزشی، اداری، مالی، تشکیلات، قانونی و میزگرد تسهیلات، تجاری سازی، تامین مالی، صندوقها و شرکتهای دانش بنیان برگزار شد.

نتایج حاصل از همایش :

مشخص نمودن موارد ابهام برانگیز اساسنامه و تلاش در جهت رفع ابهامات موجود

تشکیل کارگروه برای تعیین نتایج در وزارتخانه

تدوین شبکه ای از مراکز رشد بصورت پایگاه داده جهت جلوگیری از موازی کاری بطوریکه هر طرح فناوری کد رهگیری داشته باشد

تشکیل انجمن مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی کشور

استفاده از افراد با تجربه در تجاری سازی

تدوین چارت تشکیلاتی برای مراکز رشد

مصوبات همایش:

مقرر شد 5 مرکز رشدی  که بالاترین تعداد واحدهای فناور را دارند به کارگروه تعیین و تشخیص صلاحیت دانش بنیان معرفی شوند تا از بین آنها تعدادی واحد فناور سرآمد بدون ارزیابی تبدیل به شرکت دانش بنیان شوند.

در صندوق نوآوری و شکوفایی کلیه شرکتهای دانش بنیان نوپا 300 میلیون وام قرض الحسنه می گیرند.

البته صندوق توسعه ای یا شرکت سرمایه گذار خطر پذیرر یا دانشگاه در صورتی که 35% از سهم هیات مدیره را دارا باشند، می توانند از بقیه تسهیلات استفاده کنند. همچنین شرکتهای دانش بنیان می توانند از بنیاد نخبگان در سطح استان 2 نفر را استخدام کنند و حقوقشان تا مدت 2 سال توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می شود.

دستاوردها :

از نظر وضعیت ارسال گزارش عملکرد سال 92 ، بر اساس اطلاعات واصله از 29  مرکز رشد  که تا کنون اقدام به ارسال گزارش  (طبق شاخصهای 16 گانه) نموده اند اهم موارد به شرح زیر است:

1- تعداد شرکتهای استقراریافته:143

2-تعداد پروژه های در حال اجرا:197

3- تعداد پروژه های اتمام یافته: 74

4- تعداد اختراعات ثبت شده:66

5- تعداد اختراعات در حال ثبت:23

6-تعداد محصولات تجاری سازی شده:41