صفحه نخست >> >> دفتر مدیریت >> تقاضای مشاوره

تقاضای مشاوره

دو فایل " شاخص های پیشنهادی ارزشیابی سالانه فنآوری سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور " و " پیوست تعاریف و مستندات " جهت اطلاع علاقه مندان در ذیل قابل دانلود می باشد. خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود در خصوص شاخص ها و وزن های هر یک را به آدرس پست الکترونیکی ( Fanavari@Hbi.ir ) و یا مستقیماً به دفتر ارسال فرمایید.

با تشکر

دفتر توسعه فنآوری سلامت

 

شاخص های پیشنهادی ارزشیابی سالانه فنآوری سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پیوست تعاریف و مستندات