صفحه نخست >> >> درباره کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی >> تاریخچه

تاریخچه

دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان گروه پزشکی در سال 1372 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع آغاز به کار نمود، شکل گیری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به صورت مجموعه‌هایی از دانشجویان علاقه‌مند به فراگیری پژوهش در تمامی دانشگاه‌های پزشکی کشور از مهمترین اقداماتی است که تحت هدایت و نظارت دفترهماهنگی به وقوع پیوسته است.