صفحه نخست >> >> درباره کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی >> اعضای کمیته کشوری تحقیقات دانشجوییاعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

تماس با ما

 

آقای دکتر مسعود امانلو

دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

 

آدرس پستی: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، بلوک A، طبقه سیزدهم، معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، مرکز توسعه و هماهنگی

آقای مصطفی حسینو

کارشناس مسئول کمیته کشوری

81455155

آقای شعبان آژیر

مسئول دفتر کمیته کشوری

81455696


کد پستی :1467664961