صفحه نخست >> گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری >> شرکت های دانش بنیان >> قوانین مهم در موضوع شرکتهای دانش بنیان

عنوان مصوبه

 مرجع تصویب

تاریخ تصویب

صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها و پارک‌های فناوری جدید

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳۹۳

دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان جدید

هیات دولت

۱۳۹۳

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل اجرایی فصل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 

سازمان امور مالیاتی

۱۳۹۲

دستورالعمل اجرایی فصل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان 

وزارتین علوم و اقتصاد

۱۳۹۲

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری

سازمان امور مالیاتی

۱۳۹۲

آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱۳۹۲

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

هیات دولت

۱۳۹۱

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۱

شیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان نخبه و استعدادهای برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم)

بنیاد ملی نخبگان

۱۳۹۱

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شده پس از رفع ایراد شورای نگهبان

هیات دولت

۱۳۹۱ 

ضوابط معافیت شرکتها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید

هیات دولت

۱۳۹۰

آیین نامه حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاههای بین المللی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱۳۹۰

ماده واحده حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر (تسهیلات شهید تهرانی مقدم)

بنیاد ملی نخبگان

۱۳۹۰

ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حمایت از طرحهای کارآفرینان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۳۹۰

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

مجلس شورای اسلامی

۱۳۸۹

آیین نامه معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

هیات دولت

۱۳۸۷

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

مجلس شورای اسلامی

۱۳۸۶

برگرفته از سایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ( به بخش لینکهای مهم مراجعه کنید )