صفحه نخست >> >> >> ارتباط با مرکز

آدرس مرکز: شهرک غرب - بلوار ایوانک – وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی - بلوکA - طبقه 13

شماره های تماس: 81455183 - 81455181