صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> آشنایی با الگوی نوآوری ( 103 )

آشنایی با الگوی نوآوری

اهداف برنامه:

شناخت انواع رویکردها درخصوص نوآوری

مرور نسل های گوناگون نوآوری
بررسی الگوهای خطی و غیرخطی نوآوری
درک مراحل گوناگون چرخه عمر نوآوری
شناسایی پیش شرط های لازم جهت پیمودن فرآیند نوآوری
بررسی عوامل موثر بر فرآیند نوآوری

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی ( قسمت اول )

-     دانلود فایل آموزشی ( قسمت دوم )

-        دانلود فایل آموزشی ( قسمت سوم )

-        دانلود فایل آموزشی ( قسمت چهارم )